Prinsenbeeksweer van 2015 Januari 2015 was zacht, kletsnat en somber.

De nacht naar dag 1 was het helder dus het vuurwerk was goed te volgen.
Maar doordat het helder was ging de temperatuur onder het vriespunt.
De mensen die vroeg moest beginnen hadden de pech dat de autoruiten gekrabd moesten worden.
Een deel van de dag was het licht bewolkt en deed de zon zijn best.
Maar er waren ook enkele wolkenvelden.
Na het middaguur kwam er meer bewolking en de zon moest het opgeven.
Ook nam de wind in de middag in kracht toe.
In de nacht naar dag 2 trok de wind flink aan.
Vanaf 04.00 uur vielen er regelmatig buien uit een koufront dat over ons land trok.
Rond 09.00 uur viel de laatste bui.
De temperatuur was ondertussen opgelopen tot 8,9 C.
Na de passage van de buien draaide de wind naar westelijke richtingen en klaarde het aardig op.
De temperatuur zakte iets maar we kregen nog wel enkele uren de zon te zien.
Door de wind voelde het wel guur aan.
In de nacht naar dag 3 kwam er bewolking binnen drijven.
Uit deze bewolking heeft het vrijwel de hele dag geregend.
De temperatuur is de afgelopen 24 uur alleen maar gedaald.
In de middag nam ook de wind in kracht af.
De zon heeft niemand kunnen ontdekken dus is het een dag geworden om snel te vergeten.
Doordat er opklaringen waren in de nacht naar dag 4 is de temperatuur onder het vriespunt gekomen.
Daarom was het voor de mensen die vroeg moesten vertrekken auto ruiten krabben geblazen.
In de voormiddag was er veel bewolking en uit deze bewolking viel af en toe wat lichte regen.
Na het middaguur werden de opklaringen breder en konden we genieten van de zon.
De wind deed het rustig aan en de temperatuur kwam uit op 6,9 C.
In de nacht naar dag 5 begon het rond middernacht licht te vriezen.
Dat had tot gevolg dat de platte daken en autoruiten weer eens aan gevroren waren.
Pas tegen het middaguur kwam de temperatuur boven het vriespunt uit.
De zon liet zich rond 12.30 uur even zien.
De temperatuur was tijdens de middaguren niet hoger dan 0,7 C.
In de loop van de middag begon de temperatuur te stijgen en kwam uiteindelijk uit op 3,1 C.
De zwakke wind uit zuidoost tot zuid voelde waterkoud aan.
In de nacht naar dag 6 werd het helder en ging de temperatuur richting het vriespunt.
Tijdens de vroege ochtenduren begon het licht te vriezen.
We werden vanmorgen getrakteerd op een mooie rode zonopgang.
De zon had vrij veel last van breed uit gewaaide vliegtuigstrepen en hoge sluierbewolking.
Daarna kreeg de zon iets meer ruimte maar echt doorbreken was er niet bij.
Tijdens de middaguren trok bewolking vanuit het westen ons land binnen.
Er stond een zwakke zuidenwind en het werd 2,1C en dat is ruim onder het normale gemiddelde.
Aan het begin van de avond begon het licht te regenen.
De avond naar dag 7 heeft het na de waarnemingen van 19.00 uur nog een uurtje licht geregend.
De temperatuur liep daarbij langzaam op tot 4,9 C.
In de nacht naar daalde de temperatuur weer maar tot vorst kwam het niet.
Een groot gedeelte van de dag was het onbewolkt.
Er stond een zwakke tot matige zuid tot zuidwesten wind.
Tijdens de middaguren nam de bewolking bezit van het luchtruim.
Ondertussen was de temperatuur opgelopen tot 7,6 C en dat is iets boven normaal voor begin januari.
Er werd voor dag 8 herfstachtig weer verwacht en dat hebben we geweten.
Na middagnacht heeft het al enige uren geregend.
Maar na ongeveer 08.30 uur heeft het bijna continu geregend.
Soms was het motregen, maar af en toe ook zware regen.
Daarbij trok de wind uit het zuidwesten flink aan.
Tijdens de middaguren ruimde de wind naar west tot noordwest.
De temperatuur die opgelopen was tot 8,3 C zakte toen enkele graden.
Pas tegen de avond werd het droog.
De laatste 24 uur bedroeg de neerslag in Prinsenbeek 29,0 mm.
In de vroege ochtend van dag 9 passeerde een zwak front met wat lichte regen.
Daarna nam de wind uit zuid tot zuidwest toe tot vrij krachtig met windstoten tot 61,2 km/h.
Ondertussen liep de temperatuur steeds meer op.
De zon hield zich bij dat alles afzijdig en kreeg geen enkele kans tegen de dikke bewolking.
Vanaf 16.30 uur viel er regelmatig lichte regen.
Maar vanaf 17.00 uur begon het behoorlijk door te regenen dit duurde tot ongeveer 20.30 uur.
Op dag 10 was er opnieuw veel wind met windstoten tot 88,7 km/u.
Het bleef tot 14.30 uur droog en toen viel er even wat neerslag.
Dat was de laatste neerslag van een koufront dat over ons land trok.
Na de passage van het front was het gedaan met de temperatuur met dubbele cijfers.
De wind draaide naar west tot noordwest en tegen de avond klaarde het op.
Ook dag 11 stond in het teken van veel wind.
In de vroege ochtend was het bewolkt.
Maar rond 10.30 uur kwam daar verandering in.
Er vielen kleine gaatjes in de bewolking en rond 10.45 uur was zelfs de zon te zien.
Daarna was het wisselend bewolkt met zonnige perioden.
In de middag begon er weer meer en dikkere bewolking te komen.
Uiteindelijk was het weer geheel bewolkt en kon de zon weer naar huis.
Door de wind voelde het waterkoud aan.
Net voor de meting van 19.00 uur begon het te regenen.
Veel was het niet want de straten werden amper nat.
In de vroege ochtend van dag 12 viel er enige tijd regen.
De wind was ook weer uitdrukkelijk aanwezig.
De temperatuur liep op tot 9,2 C en dat is ruim boven het gemiddelde.
Door de wind voelde het waterkoud aan en de zon had weer eens een baaldag.
In de nacht naar dag 13 waren er hoge temperaturen.
Overdag ook weer veel wind en de zon hield zich schuil achter dikke bewolking.
Vanaf ongeveer 09.30 uur begon het te regenen en dat maakte het herfstplaatje compleet.
Pas rond 14.15 uur werd het droog en daarna klaarde het snel op.
Toen kreeg zowaar de zon zelfs nog even wat ruimte bij een iets afnemende wind.
Later viel er toch weer wat regen.
De temperatuur die eerst was opgelopen tot 10,6 C in de voormiddag zakte tijdens de middag enkele graden.
Dag 14 bestond uit veel bewolking waar de zon de nodige moeite mee had.
Tegen 13.00 uur brak de zon toch door en zag alles er wat vrolijker uit.
Ook vandaag veel wind uit zuid tot zuidwest.
De middagtemperatuur schommelde rond 5 C maar door de wind voelde het kouder aan.
Tegen de avond was de meeste bewolking grotendeels opgelost.
Tijdens de avond en nacht naar dag 15 begon de temperatuur gestaag op te lopen.
In de vroege ochtenduren heeft het enige tijd geregend.
Ook vandaag waaide het, voor de 8ste dag op rij, vrij krachtig tot krachtig uit zuidelijke richtingen.
Vanaf 12.30 uur tot ongeveer 16.00 uur trok een koufront met regen over.
De zon bleef verstopt achter een dikke laag bewolking, maar de temperatuur was met 9,9 C vrij hoog.
In de nacht naar dag 16 begon de wind te luwen en klaarde het aardig op.
Zover de lichtvervuiling het toe laat waren de sterren weer eens te zien.
De rust lijkt terug in de atmosfeer want overdag stond er slechts een zwakke wind uit het zuiden.
Eindelijk kreeg de zon ook weer eens volop kansen om alles wat op te vrolijken.
De temperatuur liep op naar 8,1C en dat is ongeveer normaal voor half januari.
Na 10 dagen met neerslag kon het vandaag ook niet droog blijven.
De hele dag is het droog geweest maar aan het begin van de avond viel er toch wat lichte regen.
In de nacht naar dag 17 is het helder geworden en de temperatuur daalde richting het vriespunt.
Uiteindelijk kwam de temperatuur uit op -0,5 C wat resulteerde in ijs op de daken en autos.
Die genen die vroeg weg moest met de auto, moest de ijskrabber gebruiken.
Daarna hebben we een heldere en zonnige dag gekregen.
Op een paar verdwaalde wolkjes na heeft de zon de hele dag geschenen.
Pas aan het einde van de middag kwam er bewolking vanuit het westen.
De temperatuur liep op tot een normale waarde van 6,2 C.
Maar door de wind was de gevoels temperatuur een stuk lager.
De zon hebben we op dag 18 niet gezien.
Met een matige wind uit het zuid tot zuidwesten liep de temperatuur op tot een magere 3,2 C.
Rond het middaguur viel er wat natte sneeuw.
Maar dit ging al snel over in normale regen.
Het heeft verder de gehele dag geregend.
De avond naar dag 19 heeft het nog lang geregend.
Pas tegen 04.00 uur werd het droog.
Overdag stond er een zwakke wind uit noordelijke richtingen die waterkoud aanvoelde.
Er was maar weinig verschil in dag- en nachttemperatuur.
Die was overdag wel te laag voor half januari.
De zwakke wind kwam op dag 20 uit het zuiden tot zuidoosten.
Ook had de zon een moeilijke dag en slaagde er slechts af en toe in even door te breken.
Het enige pluspunt was dat het droog bleef.
Kort na middernacht van dag 21 begon het licht te vriezen.
Pas tegen 11.00 uur kwam de temperatuur boven het vriespunt uit.
Veel kwam daar tijdens de middag niet meer bij, want het werd in Prinsenbeek slechte 1,4 C.
Rond 15.00 uur brak de zon nog even door maar van een zonnige middag kon geen sprake meer zijn.
Dag 22 was een nevelige, grijze maar rustige dag.
De zwakke wind kwam sinds lange tijd uit noordoostelijke richtingen.
Het bleef overdag gewoon licht vriezen en de temperatuur schommelde rond 1,0 C.
Maar door de wind voelde het gevoelig kouder aan.
Van de zon mochten we met die dikke bewolking niet veel verwachten.
Op de avond naar dag 23 liep de temperatuur op tot het vriespunt.
Spoedig daarna begon de temperatuur weer te zakken.
De laagste temperatuur kwam in Prinsenbeek uit op -4,0 C.
In de vroege ochtenduren kwam er mist opzetten.
Het zicht was tijdelijk beperkt tot enkele honderden meters.
Overdag bleef het vriezen zodat het een zogenaamde ijs dag werd.
Af en toe viel er wat motsneeuw uit de bewolking.
Door de zwakke noordoosten wind voelde het guur aan.
In de loop van de nacht naar dag 24 liep de temperatuur geleidelijk op.
Rond 04.30 uur is het gaan regenen.
Later ging de regen over in ijzel en dat veroorzaakte enkele verkeersproblemen.
Rond 07.00 uur ging de regen over in motsneeuw en later in droge sneeuw.
Het neerslag gebied liet 2 cm sneeuw achter.
De temperatuur kwam op 08.30 uur boven het vriespunt en de aanwezige sneeuw begon te smelten.
Rond 09.00 uur was het droog en daarna begonnen er opklaringen te komen.
Om 10.10 uur kwam de zon tevoorschijn om de boel op te fleuren.
Maar na een uurtje was er opnieuw wat bewolking die af en toe de zon afschermde.
Met de zon verdween de sneeuw al snel en het wintergevoel was weer verdwenen.
In de middag wisselde zon en bewolking elkaar af en de temperatuur liep op tot 5,8 C.
De temperatuur daalde in de nacht naar dag 25 naar het vriespunt.
Dat resulteerde in ijs op de platte daken en op de autos.
Overdag moesten we het doen met een bewolkte dag.
Uit deze bewolking viel geregeld wat motregen.
Gelukkig deed de wind het wat rustig aan en de temperatuur kwam uit op 5,4 C.
In de ochtend van dag 26 viel er tijdelijk lichte regen en was het wat heiig.
Met een zuidwestelijke stroming werd vrij zachte lucht aangevoerd.
Tijdens de middag trok een zwak koufront met wat regen over.
Daarna draaide de wind naar noordwest en klaarde het iets op en kreeg de zon nog wat ruimte.
De temperatuur was in de nacht boven normaal en overdag met 7,9 C ook boven normaal voor eind januari.
In de nacht naar dag 27 bleef de temperatuur ruim boven het vriespunt.
Toch was er ijs gevormd op de platte daken en autoruiten.
Daarna volgde een zonnige dag, maar tijdens de middag kwamen er ook wolkenvelden over.
De westenwind was zwak tot matig.
De temperatuur liep op tot 7,4 C en dat is iets boven normaal.
In de nacht naar dag 28 begon de temperatuur iets op te lopen.
Een zuidelijke stroming, die in de loop van de dag steeds sterker werd, voerde vrij zachte lucht aan.
Tijdens de middag passeerde een koufront met regen en met een krachtige wind gaf dat een herfstachtig gevoel.
Rond 16.15 uur begon het ineens donker te worden en daarna viel er een bui met hagel.
Daarbij was ook een klap onweer te horen.
Na de passage ruimde de wind naar west en dat gaf een gevoelige daling van temperatuur te zien.
Het is op dag 29 erg wisselvallig weer geweest.
Er vielen talrijke buien waarvan de meeste met hagel.
s Middags viel er een zware hagelbui waarbij het in korte tijd wit werd.
Tussen de buien door waren er felle opklaringen en was het ook wisselend bewolkt.
De temperatuur liep in Prinsenbeek op tot 5,9 C maar tijdens de buien daalde die gevoelig.
Er stond bij dat alles een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten en die voelde guur aan.
Nog een opvallend detail was de lage luchtdruk.
De avond vooraf gaand naar dag 30 trok nog een bui over met regen, die spoedig over ging in droge sneeuw.
Daardoor kwam er een sneeuwdekje van enkele centimeters te liggen.
Dat bleek er s morgens ook nog te liggen.
In de vroege ochtend heeft het nog een tijdje licht gevroren en licht gesneeuwd.
De dag begon met veel zon en langzaam oplopende temperaturen.
In de loop van de dag werd het bewolkt en verdween de zon naar de achtergrond
De temperatuur werd slechts 3,2 C en dat is onder normaal voor eind januari.
Door de wind voelde het waterkoud aan.
Op dag 31 was het wisselend bewolkt.
Er was bewolking maar ook wat zon.
Met een matige wind uit zuidwest liep de temperatuur op tot 5,2 C.
Maar door de wind was het voor het gevoel kouder.
De zon maakte weer voldoende goed om naar buiten te gaan.
Maar in de loop van de middag kwam er dikkere bewolking.
Uit deze bewolking viel eerst wat lichte hagel en later regen.Hieronder een staatje met nog wat cijfers en feiten.

Gemiddelde maand temperatuur :

3

,

7

oC

Maximale temperatuur :

12

,

oC

Minimale temperatuur : -4 ,

0

oC

Minimale  gras temperatuur : -3 ,

9

oC

Gemiddelde  Maximale temperatuur : 6 ,

0

oC

Gemiddelde  Minimale temperatuur : 1 ,

4

oC

Gemiddelde  Gras temperatuur : 0

8

oC

Totale hoeveelheid neerslag : 145 ,

2

mm

Totale hoeveelheid zon :

28

:

46

uur

Maximale windsterkte : 88

7

Km/h

Gemiddelde windsterkte : 8 ,

28

Km/h

Gemiddelde windrichting : ZW
Gemiddelde luchtdruk :

1013

,

2

hPa

Gemiddelde luchtvochtigheid :

87

,

8

%

Aantal dagen regen :

24

Aantal dagen mist :

1

Aantal dagen onweer :

1

Aantal dagen hagel :

3

Aantal dagen sneeuw :

3

Aantal dagen ijzel :

1

 
Februari 2015 was normaal van temperatuur.

Op dag 1viel er in de vroege ochtend al een bui.
In de loop van de dag vielen er geregeld buien.
Rond 14.00 uur werd het droog en begonnen er ook enkele blauwe plekken te ontstaan in de bewolking.
De zon probeerde er gebruik van te maken.
Met een zwak tot matige zuidwesten wind liep de temperatuur op tot 4,2 C.
In de vroege ochtend van dag 2 viel er wat hagel wat meteen aan de auto's vast zat.
Dat betekende dat de ruiten eerst moeten worden schoon gekrabd voor je weg kon.
Overdag werden in rap tempo winterse buien in de vorm van sneeuw aangevoerd.
Vooral rond 11.30 uur viel er een zware sneeuwbui.
Na 13.00 uur bleef het droog.
Tijdens de middag waren er naast wolkenvelden ook zonnige perioden.
Door de oplopende temperatuur was de sneeuw tegen de avond weer verdwenen.
De temperatuur schommelde vanmiddag rond de 2 graden.
Maar door de matige westenwind voelde het kouder aan.
Aan het begin van de avond viel er weer een buitje.
Door de temperatuur, die net onder het vriespunt kwam, gaf dat op de ochtend van dag 3 een winterse aanblik.
Ook de auto schoonmaken was een heel karwei.
Rond 10.00 uur viel er wat lichte sneeuw.
Daarna hadden we een vrij zonnige dag met tijdens de middaguren ook overdrijvende wolkenvelden.
Wind was er nauwelijks en daarom voelde het wat milder aan dan de voorgaande dagen.
De temperatuur liep in Prinsenbeek op tot 4,6 C en dat is enkele graden onder normaal voor begin februari.
Ook op dag 4 was het licht winters weer.
In de nacht en vroege ochtend lichte vorst en overdag temperaturen oplopend tot 4,8 C.
Verder waren er zonnige perioden die werden afgewisseld door wolkenvelden.
Rond 16.30 uur kwam er vanuit het noordwesten een dreigende lucht aan,
maar daar viel slechts even wat regen uit.
In de nacht naar dag 5 heeft het opnieuw licht gevroren.
Overdag temperaturen die op liepen tot iets boven het vriespunt.
Er kwamen lichte sneeuwbuitjes over maar er waren ook felle zonnige perioden.
Door de matige noordoosten wind voelde het koud aan.
In de nacht naar dag 6 werd het helder en wat volgde was een zonnige dag met wat kleine wolkenveldjes.
De temperatuur liep maar mondjes maat op tot 2,4 C.
Door de snijdende noordoosten wind voelde het zeer koud aan.
Wel was het de eerste droge dag van deze maand.
Na een koude nacht, met nachtvorst, was op dag 7 de zon er al vroeg bij.
Maar rond 10.00 uur kwam er bewolking vanuit het noorden opzetten.
In de loop van de dag draaide de wind van noordoost naar noordwest.
Daarmee werd zachtere lucht aangevoerd maar in de loop van de middag ook bewolking.
Uit die bewolking viel tijdens de middag af en toe wat lichte motregen.
De zon had het toen al lang voor gezien gehouden.
In de nacht naar dag 8 is de temperatuur niet meer onder het vriespunt gekomen.
Overdag wisselde wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af.
Er stond een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten.
De middagtemperatuur kwam uit op een aangename 7,3 C.
Maar de aanwezige wind maakte dat het -voor het gevoel- ijzig koud aanvoelde.
Gelukkig nam in de loop van de middag de wind in kracht af.
De barometer hield ons op dag 9 flink voor het lapje.
Hoge luchtdruk betekent, zeker in dit jaar getijde, niet altijd mooi weer.
Overdag was er vrij veel bewolking en de zon had dan ook weinig kansen.
Uit deze bewolking viel af en toe wat motregen.
De matige noordwesten tot westenwind voelde guur aan.
De temperatuur liep op tot 6,3 C maar door de wind voelde het kouder aan.
Op dag 10 was het rustig hogedruk weer.
Er was een overwegend bewolkte dag voorzien.
Maar vanaf ongeveer 10.30 uur kwam de zon er af en toe door.
Later kreeg de zon geen kansen meer en bleef het bewolkt.
Daaruit viel weer af en toe lichte motregen.
De temperatuur liep in Prinsenbeek op tot 6,5 C en dat is normaal voor deze tijd van het jaar.
Ook op dag 11 was het rustig in de atmosfeer.
De zwakke wind draaide in de loop van de dag van noordoost naar zuidoost.
Verder was het in eerste instantie zwaar bewolkt, maar rond 13.30 uur werd de bewolking dunner.
De zon probeerde er door te breken, maar dat mislukte.
Er zat weinig verschil tussen de dag- en nacht temperatuur.
In de nacht naar dag 12 daalde de temperatuur flink maar er was geen vorst.
Het ziet er naar uit dat we naar wat zon uit mogen kijken.
Het weer gaf daar vanmiddag al een indicatie van.
Er waren zonnige momenten maar een stralende hemel was er niet.
Ook vandaag was het rustig hogedruk weer.
Er was gewoon nauwelijks wind en de temperatuur was overdag met 5,9 C vrijwel normaal.
In de nacht naar dag 13 zakte de temperatuur tot 0,1 C.
Dat betekende vanmorgen weer eens ijs op de daken en autoruiten.
Daarna liet het weer zich weer eens van de zonnige kant zien.
Heel de dag stond de zon aan een strakblauwe hemel met tijdens de middag enkele mooi weer wolkjes.
De temperatuur deed met een maximum van 11,4 C ook goed mee.
In de loop van de middag nam de wind in kracht toen.
Maar voor vrijdag de dertiende was het geen onaangenaam weer.
In de nacht naar dag 14 zakte de temperatuur niet verder dan 5,9 C
Overdag had de bewolking het voor het zeggen.
Rond 11.00 uur viel er wat motregen.
Na het middaguur waren er geregeld knipoogjes van de zon.
Maar ook toen viel er rond 13.30 uur wat lichte regen.
Aan het einde van de middag werden de opklaringen wat breder.
Maar toen was het voor de zon te laat om nog iets aan de temperatuur te doen.
De temperatuur liep op tot 9,3 C.
In de nacht naar dag 15 is het opgeklaard.
Deze zondag was dan ook zon overgoten.
Er was af en toe wel wat hoge bewolking maar daar hadden we geen last van.
Ook de wind deed het rustig aan.
Het was dus een uitgelezen dag voor de grote carnavals optocht van Boemeldonck.
Dat dachten ook veel mensen om te komen kijken.
Er waren ongeveer 40 000 bezoekers in ons kleine dorp.
In de nacht naar dag 16 was het helder en koelde het flink af.
Er kwam dan ook lichte vorst voor en dat gaf de bekende taferelen te zien.
IJs op de daken en autoruiten.
Overdag zonnig weer tot ongeveer 15.00 uur en een zwakke zuid tot zuidoosten wind.
Daarna werd het bewolkt door een naderende storing maar het bleef droog.
De temperatuur liep in Prinsenbeek nog op tot 8,3 C en dat is iets boven normaal.
In de nacht naar dag 17 schoof een wolkenband het land binnen.
Daaruit viel in de voormiddag wat lichte regen en motregen.
Na de passage van de regen ruimde de zwakke wind naar het noordwesten.
Het klaarde toen op en het werd wisselend bewolkt met zonnige momenten.
De temperatuur steeg tot 8,4 C, dat is iets boven normaal voor half februari.
Tegen de avond was de meeste bewolking opgelost en was er een mooie zonsondergang.
In alle vroegte van dag 18 was er wat nevel.
Het is, na lichte vorst in de nacht en ochtenduren, een fraaie rustige dag geworden.
De zon was al vroeg uit de veren en was, op wat hoge bewolking tijdens de morgenuren na, volop aanwezig.
De zwakke tot matige wind kwam uit het zuiden en voelde wat schraal aan.
De maximumtemperatuur was met 5,2 C iets onder normaal.
Tegen de avond kwamen er weer wolkenvelden overdrijven.
In de nacht naar dag 19 heeft het nog enige uren licht gevroren.
Daarna liep de temperatuur iets op en was er een zonnig begin van de dag.
De zonneschijn duurde tot omstreeks 13.00 uur toen kwam er al snel bewolking binnen drijven.
Maar rond 16.00 uur kwam de zon er toch nog door, maar echt zonnig werd het niet meer.
Er waaide een zwak windje uit zuidelijke richtingen.
De barometer daalde snel dus dat is geen goed teken.
Het werd tijdens de zonnige periode nog 7,3 C en dat is vrijwel normaal voor deze tijd.
Het stabiele weer van de afgelopen week zijn we helaas kwijt.
Op dag 20 viel er regelmatig lichte regen vanaf ongeveer 02.00 uur en dat gedurende veel uren.
We kunnen dan ook spreken van een totaal verregende dag.
De zwakke wind kwam ook vandaag uit zuidelijke richtingen.
De middagtemperatuur was met 6,0 C iets onder normaal voor deze tijd van het jaar.
Op dag 21 had de bewolking de overhand.
Maar in de voormiddag was de bewolking dun genoeg om de zon er doorheen te laten schijnen.
Vanaf het middaguur werden we geregeld getrakteerd op buien, waarbij ook hagel voorkwam.
Met een matige wind uit westelijke richting liep de temperatuur op tot 6,2 C.
Met de regen, wind en temperatuur leek het meer herfst dan winter.
In de nacht naar dag 22 is er rond 03.30 uur een bui gevallen met hagel.
Dit vroor meteen aan de autoruiten vast wat in de ochtend moeilijk te verwijderen was.
De dag begon veel belovend met een onbewolkte hemel.
De zon was dan ook de hele ochtend te zien.
Na het middaguur kwam er bewolking opzetten.
In de middag wisselde wolkenvelden af met zonnige momenten.
Ook nam de wind in kracht toe zodat het fris aan voelde.
De avond naar dag 23 trok de wind aan en kwam een regengebied over.
In de ochtenduren trok de regen weg en even na 11.00 uur begon het op te klaren.
Daarna werd het wisselvallig met wolkenvelden en mooie opklaringen.
Even na 16.00 uur viel er nog een licht regenbuitje.
Dat alles bij een matige zuidwesten wind, die soms naar noordelijke streken draaide.
Het werd in Prinsenbeek 10,1 C en dat is ruim boven het langjarige gemiddelde.
In de vroege ochtend van dag 24 en rond 11.00 uur vielen er een paar buitjes.
Daarna het zelfde weerbeeld als dag 23: wisselend bewolkt met mooie zonnige perioden.
Door de matige wind uit westelijke streken voelde het frisjes aan.
Het werd tijdens de zonnige perioden in Prinsenbeek 8,6 C.
Dat is vrijwel normaal voor eind februari.
In de nacht naar dag 25 klaarde het op en zakte de temperatuur tot dicht bij het vriespunt.
Dat gaf in de ochtend de bekende verschijnselen zoals ijs op de platte daken en autoruiten.
Tijdens de ochtenduren was er nog een vriendelijk winterzonnetje.
In de voormiddag kwam er bewolking.
Daaruit begon het vanaf ongeveer 12.00 uur licht te regenen.
In de loop van de middag werd het droog en klaarde het nog iets op.
Maar de zon kregen we niet meer te zien.
Op de avond naar dag 26 begon er mist op te komen.
In de vroege ochtend was het zicht beperkt tot ongeveer 400 meter.
De mist trok maar langzaam op.
Tegen het middaguur begon het vanaf het westen te (mot)regenen.
Dat duurde enkele uren en toen was het tijdelijk droog.
Tegen de avond viel er weer een druilerig regentje.
De temperatuur was opgelopen tot 8,6 C maar door de matige zuidenwind voelde het koud aan.
Na de passage van het koufront van de avond naar dag 27 met regen ruimde de wind naar het noordwest.
En zo kwam er een einde aan een serie van 5 dagen met een overwegende zuiden wind.
Overdag werd door de matige wind uit westelijke richtingen zuivere en heldere Oceaanlucht aangevoerd.
Het was wisselende bewolkt met zonnige perioden.
In de nacht naar dag 28 heeft het weer licht gevroren.
Dit gaf in de ochtend de bekende verschijnselen zoals ijs op de platte daken en autoruiten.
Maar vanaf 07.00 uur kwam er meer en meer hoge bewolking binnen drijven.
Daardoor gebeurde het regelmatig dat de zon helemaal verdween.
Gelukkig veranderde dat na het middaguur.
De hoge bewolking verdween voor een groot gedeelte en er waren brede opklaringen.
Er stond wel een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidelijke richting.
Deze maakte dat het voor het gevoel een stukje kouder aanvoelde.
Aan het begin van de avond kwam de bewolking weer terug.
Kortom een mooi einde van de maand februari.


Hieronder een staatje met nog wat cijfers en feiten.

Gemiddelde maand temperatuur :

3

,

8

oC

Maximale temperatuur :

11

,

oC

Minimale temperatuur : -3 ,

4

oC

Minimale  gras temperatuur : -3 ,

3

oC

Gemiddelde  Maximale temperatuur : 6 ,

6

oC

Gemiddelde  Minimale temperatuur : 1 ,

0

oC

Gemiddelde  Gras temperatuur : 0

4

oC

Totale hoeveelheid neerslag : 61 ,

0

mm

Totale hoeveelheid zon :

53

:

35

uur

Maximale windsterkte : 56

3

Km/h

Gemiddelde windsterkte : 6 ,

12

Km/h

Gemiddelde windrichting : ZW
Gemiddelde luchtdruk :

1016

,

0

hPa

Gemiddelde luchtvochtigheid :

85

,

1

%

Aantal dagen regen :

17

Aantal dagen mist :

1

Aantal dagen onweer :

0

Aantal dagen hagel :

3

Aantal dagen sneeuw :

3

Aantal dagen ijzel :

0

 

 Maart 2015 was herfstachtig met normale temperaturen.

In de vroege ochtend van dag 1 heeft het een tijdje geregend.
Daarna was het zwaar bewolkt.
Maar rond 09.30 uur begonnen er gaatjes in de bewolking te vallen.
Daardoor kon de zon een aantal knipoogjes geven.
Rond 10.00 uur werd het wisselend bewolkt.
Daarna wisselden wolkenvelden af met zonnige perioden.
Er waren wel windvlagen tot 56 Km/h.
Met de zuidenwind liep de temperatuur op tot bijna 12 C.
Op de avond naar dag 2 trok een storing met regen over onze omgeving.
Om 23.20 uur ging dit ook gepaard met hagel en een klap onweer.
Daarna klaarde het in de nacht op en de zon was er al vroeg bij.
In de loop van de voormiddag kwamen de eerste wolkenvelden vanaf het westen binnen drijven.
Ondertussen nam ook de wind uit westelijke richtingen toe van matig tot vrij krachtig.
Even na 14.30 uur trok een regenbui over.
Daarna klaarde het weer op en tegen de avond was de meeste bewolking verdwenen.
Rond 19.00 uur was er nog een windvlaag van 53,1 km/h.
Tijdens de ochtend van dag 3 begon het uit een groot regengebied vanaf 09.30 uur te regenen.
Even na 12.30 uur hield het op met regenen en klaarde het iets op.
Daarna dreven er nog wel dreigende wolkenvelden over, maar het bleef droog.
Af en toe waren er ook zonnige momenten.
Er stond een matige tot soms vrij krachtige wind uit westelijke richtingen.
De temperatuur liep in Prinsenbeek op tot 7,2 C.
Dat is wat magertjes voor begin maart en door de wind voelde het bovendien koud aan.
In de nacht naar dag 4 werd het helder en koelde het flink af.
s Morgens lag er weer eens ijs op de platte daken en autoruiten.
Maar na zonsopgang steeg de temperatuur en was het ijs snel verdwenen.
Het werd daarna wisselend bewolkt en er waren ook zonnige momenten.
Na het middaguur kreeg de zon het steeds moeilijker.
Af en toe viel er wat lichte regen.
Het werd slechts 7,1 C en dat is iets beneden normaal.
Bovendien voelde het door de stevige wind erg guur aan.
In de nacht naar dag 5 trokken er nog een paar buitjes over Prinsenbeek.
Deze regen zat s morgens allemaal vast op de autoruiten en dat was flink krabben geblazen.
Overdag was het wisselend bewolkt met zonnige momenten.
De matige wind kwam uit west tot noordwest.
De temperatuur liep tijdens de middag op tot 10,3 C en dat is normaal voor begin maart.
Op dag 6 werden we wakker onder een vrij dikke wolkendeken.
Door hoge luchtdruk in de buurt was het erg rustig weer.
In de loop van de dag klaarde het vanuit het zuidwesten op.
De zon kreeg daardoor kansen maar er bleef veel hoge bewolking.
Het werd in Prinsenbeek vandaag 9,2 C.
In de nacht naar dag 7 is er bewolking over de regio gekomen zodat de dag bewolkt begon.
In de loop van de ochtend werd de bewolking wat dunner en de zon probeerde er door te komen.
Maar meer dan een waterig zonnetje werd dat niet.
Aan het einde van de ochtend kwamen er meer opklaringen.
De zon maakte daar gelijk gebruik van.
Maar er bleef hoge bewolking waar de zon last van bleef houden.
Met een matige wind uit zuidelijke richting liep de temperatuur op tot 14,6 C.
Dag 8 begon met lichte bewolking.
De zon was al vroeg op en zou de hele dag aanwezig blijven.
In de loop van de ochtend verdween de meeste hoge bewolking.
s Middags was het onbewolkt met hier en daar wat contrails van vliegtuigen.
De temperatuur liep op tot 18,0 C.
Dit is een record van de metingen in Prinsenbeek op 8 maart.
Het enige wat roet in het eten strooide was de matige wind.
Op de avond naar dag 9 begon de hemel vanuit het noordwesten dicht te trekken.
De dag begon dan ook somber met laaghangende bewolking.
Vanaf ongeveer 11.30 uur kwam de zon op de proppen en dat bleef zo tot ongeveer 16.30 uur.
Daarna kwam er weer bewolking opzetten.
Het was vandaag rustig weer met een wind die draaide naar het zuidoosten.
Met een temperatuur van 12,5C konden we best tevreden zijn.
Uit de bewolking die in de nacht naar dag 10 overtrok viel even wat lichte regen.
Overdag maakte de bewolking al snel plaats voor de zon.
De zwakke wind was ondertussen geruimd naar noordwestelijke richtingen.
Tijdens de middaguren kwamen er wolkenveldjes over drijven.
De temperatuur liep op tot 12,1 C en dat is enkele graden boven normaal.
De nacht naar dag 11 was helder en koud.
De temperatuur daalde tot tegen het vriespunt.
In de vroege ochtend kwam er mist opzetten en het zicht werd beperkt tot +/- 100 200 meter.
In de loop van de voormiddag begon de mist op te lossen en daarna kwam de zon er door.
Daarna werd het een zonnige dag met alleen s middags wat sluierbewolking.
De zwakke wind kwam uit zuidoostelijke richtingen en het werd 11,2 C.
Na een koude nacht was er op dag 12 weer ijsvorming op de platte daken en autoruiten.
De zon was er al vroeg bij en stond heel de dag aan een staalblauwe hemel.
Wind was er nauwelijks en daardoor voelde het buiten goed aan.
De temperatuur liep op naar 13,4 C, dat is een paar graden boven normaal.
In de nacht naar dag 13 zakte het kwik richting ongeveer 1 2 C.
Het ijs dat op de daken en autos lag was door de zon spoedig verdwenen.
Vandaag opnieuw een zonnig begin met alleen wat sluierbewolking.
Tijdens de middag werd de zon tijdelijk versluierd.
De temperatuur bleef rond de 10 gradengrens hangen.
Mede door de droge lucht voelde het wat schraal aan.
In de nacht naar dag 14 zakte het kwik richting het vriespunt
Deze dag begon in de vroege ochtend met een onbewolkte hemel.
Maar al snel kwam er hoge bewolking.
De zon probeerde door deze hoge bewolking heen te branden.
In de loop van de ochtend werd de bewolking dikker en de zon begon het te verliezen.
Maar gelukkig waren er opklaringen waardoor de zon nog even de boel op kon fleuren.
In de loop van de middag werd de bewolking zo dik dat het echt gedaan was met de zon.
Maar gelukkig bleef het droog.
Aan de temperatuur moest iedereen wennen want deze bleef steken op een magere 6,3 graden.
En door de matige noordoosten wind was het voor het gevoel nog kouder.
In de nacht naar dag 15 zakte het kwik niet verder dan 4,2 C.
De dag begon geheel bewolkt en rond 08.00 uur begon het licht te regenen.
Om 10.00 uur was het weer droog.
Daarna waren er enkele knipoogjes van de zon maar de bewolking had de overhand.
Met een matige wind uit noordoostelijke richting liep de temperatuur op tot 7,9 C.
Dit is onder het normale niveau voor deze tijd van het jaar.
Maar door de wind voelde het een stuk kouder aan
De nacht naar dag 16 was helder en koud.
Door de hoge sluierbewolking kon de zon niet voluit schijnen.
De zwakke wind kwam uit noordoostelijke richtingen.
Het werd tenslotte in Prinsenbeek 12,7 C en dat is enkele graden boven normaal voor half maart.
Na een koude nacht naar dag 17 moesten de vroege vogels weer autoruiten krabben.
Overdag volop ruimte voor de zon met eerst wat sluierbewolking.
Die verdween in de loop van de voormiddag en toen zorgde de zon voor aangenaam voorjaarsweer.
De temperatuur liep vlotjes op tot 17,9 C en dat is ruim boven het normale gemiddelde.
De zwakke wind kwam uit het noordoosten.
In de vroege ochtend van dag 18 kwam er mist opzetten.
Het zicht werd tijdelijk beperkt tot ongeveer 100 tot 150 meter.
Tijdens de voormiddag trok de mist geleidelijk op.
Vanaf 13.00 uur tot 14.30 uur brak de zon af en toe door.
Later nam de bewolking het weer over.
De wind kwam uit het noordwesten en dat had grote invloed op de temperatuur.
Die klom vanmiddag amper tot de tien graden grens.
Het is voor een groot deel van dag 19 een grijze dag geweest.
In de ochtenduren viel er nog tijdelijk lichte motregen.
Daarna bleef het nog lang zwaar bewolkt.
Pas rond 15.30 uur brak de zon nog door maar echt zonnig werd het niet meer.
De temperatuur liep op tot 9,4 C en dat is te laag voor half maart.
In de vroege ochtend van dag 20 kwam er dichte mist opzetten met een zicht van minder dan 100 meter.
Die mist bleek hardnekkig zodat de zonsverduistering dan ook letterlijk de mist in ging.
De mist trok maar langzaam op en het bleef daarna nog lang bewolkt.
Pas na 16.00 uur klaarde het op en kreeg de zon nog wat ruimte.
Wind was er nauwelijks en de temperatuur bleef steken op 6,3 C.
Op dag 21 is de astronomische lente is begonnen, maar aan het weer is dat nog niet te merken.
De bewolking was vandaag dominant aanwezig.
In de ochtend was er af en toe ook een knipoog van de zon.
s Middags kreeg de zon iets meer ruimte.
Geregeld viel er wat lichte regen of motregen.
Er stond een matige tot vrij krachtige wind en de temperatuur liep op tot 9,7 C.
Dit is enkele graden onder het normale niveau voor deze tijd van het jaar.
Dus was het voor het gevoel vandaag meer herfst dan lente.
Dag 22 begon -zoals we dat de laatste tijd gewend waren- bewolkt.
Er stond een matige wind uit oostelijke richting.
Na het middaguur begon de bewolking te breken en kregen we de zon te zien.
In de loop van de middag verdween de meeste bewolking.
De temperatuur liep op tot een magere 7,4 C.
Dit is ruim onder het normale niveau voor eind maart.
De nacht naar dag 23 was helder en de wind viel helemaal weg.
Daardoor zakte de temperatuur tot een minimum van -1,3 C.
Conclusie: ijs op de platte daken en autoruiten krabben voor de vroege vogels.
De dag begon zonnig, maar in de loop van de middag was er even bewolking.
Aan het eind van de middag was de meeste bewolking weer verdwenen.
De zwakke wind kwam uit westelijke richtingen en het werd 11,3 C.
Na een koude nacht naar dag 24 zakte de temperatuur tot tegen het vriespunt.
De zon verscheen al vroeg op het toneel.
Vanaf 13.30 uur was het enkele uren bewolkt en dat was niet gunstig voor de temperatuur.
Toch steeg de temperatuur nog tot 12,6 graden.
De zwakke wind kwam voornamelijk uit het zuidwesten.
Later ruimende de wind naar west tot noordwest en het werd geheel bewolkt.
Op de avond naar dag 25 naderde vanuit Belgi een groot regengebied.
In Prinsenbeek begon het daaruit rond 20.30 uur licht te regenen.
Het regende erg lang want pas omstreeks 09.00 uur werd het een klein beetje droog.
Maar vanaf ongeveer 11.30 uur regende het ook weer enige uren.
Sinds 20 februari kwam de neerslag dag som met 12,6 mm weer eens boven de 10 mm uit.
Vanaf 18.00 uur gaf de zon nog een paar keer een knipoog.
Op de avond naar dag 26 begon het op te klaren en daarna volgde een koude nacht.
De dag begon zonnig met alleen wat sluierbewolking.
In de loop van de voormiddag raakte het vanuit het westen al snel bewolkt.
Rond 13.30 uur begon het te regenen die duurde tot ongeveer 18.00 uur.
De temperatuur was tijdens de regen niet hoger dan 5 6 graden.
Ook de wind was behoorlijk toe genomen en daardoor was het herfstachtig weer.
Op dag 27 was het wisselend bewolkt met vooral tijdens de middaguren ruimte voor de zon.
Er stond een matige tot soms vrij krachtige noordwesten wind.
De temperatuur liep op tot 11,5 C.
Bovendien voelde het door de wind waterkoud aan.
Dag 28 begon veel belovend.
Er was nog weinig bewolking en je kon de zon op zien komen.
Maar vanaf 08.30 uur kwam er meer en meer bewolking.
Om 09.15 uur begon het licht te regenen.
Gedurende de ochtend regende het constant, de ene keer wat meer dan de andere keer.
Na het middaguur ging de regen over in lichte motregen en later werd het droog.
In de loop van de dag nam ook de wind in kracht toe.
Aan het begin van de avond viel er weer wat regen.
De temperatuur liep op tot 11,7 C.
Op dag 29 heeft het de hele dag geregend.
In de ochtend was het lichte regen maar na het middaguur nam de intensiteit toe.
Ook de wind nam in sterkte toe en er waren ook enkele windvlagen.
Rond 18.50 uur werd het donker en werden we getrakteerd op een regenbui met een klap onweer.
De temperatuur bleef steken op 11,2 C.
Kortom het was meer herfst dan lente.
Op dag 30 alweer een dag met te lage temperaturen en veel wind.
In de nacht viel er nog een buitje.
Overdag eerst zon, maar vanaf 09.30 uur nam de bewolking toe en kreeg de zon het moeilijk.
Tijdens de middag kwam er weer meer ruimte voor de zon
De WNW wind was vrij krachtig tot soms krachtig en voelde waterkoud aan.
De temperatuur was tijdens de middaguren slechts 9,6 C en dat is te laag voor eind maart.
De afgelopen 24 uur hebben we een stormachtige dag gehad.
De avond en nacht naar dag 31 is er flink wat water gevallen.
In de ochtend en zeker in de middag waren er ook felle opklaringen.
Er stond een harde westelijke wind en er waren windvlagen tot 75 Km/h.
Daar waren bomen en takken niet tegen bestand.
De temperatuur is opgelopen tot 12,2 C.
Kortom de zomertijd is minder goed begonnen.


Hieronder een staatje met nog wat cijfers en feiten.

Gemiddelde maand temperatuur :

7

,

0

oC

Maximale temperatuur :

18

,

0 

oC

Minimale temperatuur : -1 ,

3

oC

Minimale  gras temperatuur : -1 ,

1

oC

Gemiddelde  Maximale temperatuur : 10 ,

7

oC

Gemiddelde  Minimale temperatuur : 3 ,

2

oC

Gemiddelde  Gras temperatuur : 2

8

oC

Totale hoeveelheid neerslag : 77 ,

8

mm

Totale hoeveelheid zon :

81

:

33

uur

Maximale windsterkte : 75

6

Km/h

Gemiddelde windsterkte : 7 ,

2

Km/h

Gemiddelde windrichting : W
Gemiddelde luchtdruk :

1019

,

2

hPa

Gemiddelde luchtvochtigheid :

74

,

5

%

Aantal dagen regen :

16

Aantal dagen mist :

3

Aantal dagen onweer :

2

Aantal dagen hagel :

1

Aantal dagen sneeuw :

0

Aantal dagen ijzel :

0

 

 April 2015 was droog en zonnig

We werden op dag 1 van april bepaald niet verwent met aangenaam lenteweer.
Even na middernacht viel er nog een buitje.
In de ochtend heeft het nog wat gespetterd.
Overdag was het wisselend bewolkt met vooral tijdens de middag zonnige momenten.
Ook stond er nog een krachtige wind uit westelijke richtingen.
De temperatuur liep in Prinsenbeek op tot 10,0 C en dat is enkele graden te laag voor begin april.
Kort voor middernacht naar dag 2 begon het licht te regenen uit een groot regengebied dat langzaam over trok.
De regen duurde tot ongeveer 7.00 uur en daarna viel er nog een enkel buitje.
Daarna was het heel de dag wisselend bewolkt en waren er tussendoor zonnige momenten.
De temperatuur bleef met 8,6 C enkele graden onder normaal voor begin april.
Bovendien voelde het door de matige tot vrij krachtige noordwesten wind waterkoud aan.
De nacht naar dag 3 was helder en de wind viel helemaal weg.
Daardoor zakte het kwik tot kort bij het vriespunt.
Dat gaf weer ijs op de platte daken en autoruiten.
Overdag had de zon maar weinig kansen tegen de lage bewolking.
De wind deed het rustig aan en kwam uit zuidoostelijke richting.
De temperatuur was met 9,5 C opnieuw aan de lage kant voor begin april.
Vanaf 18.00 uur viel er af en toe wat lichte regen.
Ook op dag 4 was het geen droge dag.
Vanaf 06.00 uur is het gaan regenen en de temperatuur begon te dalen.
Pas tegen 11.00 uur werd het droog en begon de temperatuur te stijgen.
Daarna was het zwaar bewolkt en af en toe gaf de zon een knipoog.
Ook de wind nam vanaf 18.00 uur in kracht toe.
De temperatuur kwam uit op 9,2 graden maar door de wind voelde het waterkoud aan.
Op het einde van de middag werden de opklaringen breder en kregen we de zon te zien.
Na een frisse nacht begon dag 5 onbewolkt.
Voor mensen die er vroeg uit moesten was het autoruiten krabben geblazen.
De zon was er al vroeg bij om de boel op te fleuren.
In de loop van de ochtend waren er af en toe wolkjes waar de zon achter verdween.
Na het middaguur waren er meer wolkjes waar de zon last van had.
Maar na een aantal natte en sombere winderige dagen was dit soort weer een verademing.
Na een heldere nacht trok in de vroege ochtend van dag 6 de hemel helemaal dicht.
Dit zou zo blijven tot ongeveer 15.00 uur.
Daarna kwamen er opklaringen.
Met een zwak tot matige noorden wind liep de temperatuur op tot 11,7 graden.
Na een heldere koude nacht lag er op de ochtend van dag 7 ijs op de platte daken en autoruiten.
Kernen van hoge luchtdruk boven Ierland en Duitsland zorgden vandaag voor mooi lenteweer.
De wind was zwak en draaide van zuidwest naar noordelijke richtingen.
Toen nam de wind ook iets in kracht toe.
De temperatuur liep door de zon op tot 14,4 C.
Voor de derde dag op rij bleef het droog.
In de vroege uren van dag 8 kwam er mist opzetten.
Deze mist gaf tijdelijk een zicht beperking van minder dan 200 meter.
De mist was hardnekkig en trok maar langzaam op.
Pas na 11.00 uur verdween de mist en daar maakte de zon dankbaar gebruik van.
Het werd nadien een aangename vrij zonnige dag en de wind was zwak uit het noordoosten.
Bij dat alles liep de temperatuur op tot 13.6 C.
Dag 9 beloofde een mooie zonnige dag te worden.
En dat werd het ook.
Alleen tijdens de middag waren er af en toe wat wolkenveldjes die voor de zon langs trokken.
De wind was zwak en de richting was overdag meest uit het noordwesten.
De zon liet de temperatuur lekker oplopen en het werd uiteindelijk in Prinsenbeek 18,9 C.
In de vroege ochtend van dag 10 was er een kortstondige periode van dichte mist.
Het zicht was minder dan 150 meter.
Maar door de zon werd de mist al snel weg gebrand.
Daarna een heerlijke dag met veel zon en wind was er nauwelijks.
Voor het eerst dit jaar liep de temperatuur op tot boven de 20 graden.
Dat betekende dat we een zo genaamde warme dag hadden.
Na een rustige nacht begon dag 11 zwaar bewolkt.
Rond 08.00 uur begon het licht te regenen.
Er waren ook enkele knipoogjes van de zon.
Maar de bewolking had de overhand.
Rond 15.00 uur regende het even flink door en de temperatuur kelderde enkele graden omlaag.
Ook nam de wind in kracht toe.
Om 16.00 uur begon de bewolking te breken en kregen we de zon te zien.
Aan het begin van de avond was het licht bewolkt.
Op dag 12 was het mooi zonnig weer.
Er was wel geregeld hoge bewolking die de zon een beetje verstoorde.
Ook de wind trok in de middag aan tot matig en kwam uit westelijke richting.
Maar het bleef droog en met een middagtemperatuur van 16,4 graden hoorde je niemand klagen.
Het was op dag 13 rustig en droog voorjaars weer.
Vooral in de voormiddag werd de zon nog al eens gehinderd door wolkenvelden.
Maar met het verstrijken van de uren werd de bewolking steeds minder
en konden we genieten van de zon.
Tegen de avond was de bewolking goeddeels verdwenen.
Door de zwakke wind uit noordelijke richtingen werd frisse lucht aan gevoerd.
Op dag 14 konden we genieten van veel zon en aangename temperaturen.
Tijdens de ochtenduren was er veel vliegverkeer en daardoor veel contrails.
Een minpuntje was ook de vrij stevige wind die eerst uit het zuidwesten kwam en later uit het westen.
Toch werd het ondanks de wind in Prinsenbeek 22,3 C.
Dat is 6 7 graden boven normaal voor half april.
Op dag 15 was het prachtig voorjaars weer.
De zon stond aan staalblauwe hemel en de temperatuur liep lekker op.
Alleen tijdens de middag dreven er wat mooi weer wolkjes over.
De matige wind was veranderlijk tussen zuid west en noord.
De temperatuur liep in Prinsenbeek op tot zomerse waarde van 25,4 C.
Ook dag 16 zal de boeken in gaan als een dag met veel zon.
De temperatuur bleef echter belangrijk lager dan op dag 15.
Door de matige noordoosten wind werd droge en frisse lucht aangevoerd.
Het voelde door de droge lucht een beetje schraal aan buiten.
Maar je hoorde met een middagtemperatuur van 16 17 graden niemand klagen.
Dag 17 gaf een afwisseling van wolkenvelden maar vooral tijdens de middag ook veel zon.
De matige noord tot noordoosten wind voerde frisse lucht aan.
De temperatuur liep door de zon nog op tot 13,9 C en dat is vrijwel normaal voor half april.
Na een frisse nacht begon dag 18 onbewolkt.
In de loop van de dag kwamen er mooi weer wolkjes waar de zon af en toe achter verdween.
De middagtemperatuur liep op naar de normale waarde van 15,2 C.
Maar door de aanwezige wind voelde het wat kouder aan.
Aan het einde van de middag was de meeste bewolking weer verdwenen.
Na een frisse nacht met een minimum van 2,4 graden begon dag 19 licht bewolkt.
Maar al vlug begon er bewolking vanuit het noorden binnen te drijven.
Daardoor was er flets zonnetje te zien.
In de loop van de ochtend verdween de meeste bewolking en kon de zon er goed doorkomen.
De middag temperatuur liep op tot 14,8 graden wat normaal is voor deze tijd.
Er stond wel een noordoostelijke wind die het wat frisser maakte voor het gevoel.
De nacht naar dag 20 was minder koud dan de vorige nachten.
Overdag eerst hoge sluierbewolking,
maar met het verstrijken van de dag nam de zon het heft volledig in handen.
Ook kwam de wind uit noordelijke streken maar die voelde niet zo koud aan.
Door de steeds sterker wordende zon liep de temperatuur op tot een aangename 18,8 C.
Na een frisse nacht konden we op dag 21 weer genieten van een zonnige dag.
Alleen wat sluierbewolking en vliegtuigstrepen sierden het luchtruim.
Wind was er eerst nauwelijks, maar tijdens de middag stond er een matige noordoosten wind.
De temperatuur liep gestaag op tot een aangename 19,2 C.
Het was vandaag de tiende dag op rij zonder enige neerslag.
In de vroege ochtend van dag 22 was de zon al present,
maar weldra kwamen er vanuit het noorden wolkenvelden over drijven.
De zon moest daardoor een stapje terug doen,
maar in de loop van de dag kreeg de zon weer ruimte.
Zoals gewoonlijk de laatste tijd was het tegen de avond nog slechts licht bewolkt.
De temperatuur schommelde tijdens de middag rond de 12 13 graden.
De wind uit noordelijke streken voelde vooral uit de zon koud aan.
Na een frisse heldere nacht was de zon op dag 23 al vroeg present.
Er werden eerst nog wat wolkenvelden aangevoerd, maar daar wist de zon wel raad mee.
Nog steeds kwam de wind uit het noordoosten en daarmee werd frisse lucht aangevoerd.
In Prinsenbeek bleef de temperatuur dan ook steken op 14,7 C.
De zon had op dag 24 weer volop de ruimte.
Alleen tijdens de middag was er wat hoge bewolking.
De zwakke wind varieerde tussen zuidwest en noord.
Er werd zachte lucht aangevoerd en de temperatuur liep gemakkelijk op tot 23,0 C.
Daardoor werd het de vijfde zogenaamde warme dag van deze maand.
Aan het begin van de avond kwam er meer bewolking.
Gedurende de nacht naar dag 25 kwam er steeds meer bewolking
Na 13 droge dagen begon het uiteindelijk om 05.00 uur licht te regenen.
Om 08.00 uur werd het droog en de zon probeerde door de bewolking heen te komen.
Maar meer dan een wazig schijnsel is dat niet geworden.
Gedurende de ochtend viel er af en toe van lichte regen.
Met een middagtemperatuur van 15,4 graden was dat een stuk minder dan voor gaande dag.
In de loop van de middag kreeg de regen een buiig karakter.
Maar er waren ook enkele opklaringen waar de zon gelijk gebruik van maakte.
In de nacht naar dag 26 zijn er enkele buitjes gevallen.
Overdag hebben we niet veel zon gehad.
Er waren wel enkele knipoogjes van de zon maar de bewolking had de overhand.
Ook viel er geregeld wat lichte regen.
Met een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west liep de temperatuur op tot 15,1 C.
Dit is ruim onder de normale waarde voor deze tijd van het jaar.
Nu maar hopen dat onze Koning voor morgen beter weer heeft geregeld.
Onze Koning heeft voor deze Koningsdag dag 27 goed weer geregeld.
De hele dag was het wisselend bewolkt en is het droog gebleven.
Wolkenvelden en zonnige perioden wisselden elkaar af.
Maar door een koude wind uit noordelijke richting bleef de temperatuur op 13,6 C steken.
Dit is bijna 5 graden onder normaal voor deze tijd van het jaar.
Dus voor de Oranjefeesten had je wel een jas of vest nodig.
De nacht naar dag 28 was helder en koud.
In alle vroegte lag er ijs op de platte daken en autoruiten.
Overdag was het wisselend bewolkt maar er was ook volop zon.
In de voormiddag viel er wat regen, maar de straten werden amper nat.
De matige tot soms krachtige wind tussen noordwest en noord voerde polaire lucht aan.
Daardoor liep de temperatuur in Prinsenbeek niet verder op dan tot 13,4 C.
De nacht naar dag 29 was met een minimum van 3,2 C te koud voor eind april.
Door de zon liep de temperatuur in de ochtenduren al snel op.
In de loop van de dag kwam er bewolking en was er voor de zon weinig ruimte meer.
Tijdens de middag kwam de zon er weer goed door.
Vanaf 17.15 uur vielen er regelmatig lichte buitjes.
Door de zwakke tot matige zuidenwind werd vrij zachte lucht aangevoerd.
Het werd 15,4 C en dat is onder normaal.
Op dag 30 was het zonnig met een afwisseling van wolkenveldjes.
Tijdens de middaguren viel er af en toe nog wat regen.
Tegen de avond was de meeste bewolking verdwenen.
Er stond een matige wind uit west tot noordwest.
De temperatuur liep vandaag op tot 14,9 C en dat is onder normaal voor eind april.Hieronder een staatje met nog wat cijfers en feiten.

Gemiddelde maand temperatuur :

10

,

2

oC

Maximale temperatuur :

25

,

oC

Minimale temperatuur : 0 ,

7

oC

Minimale  gras temperatuur : 0 ,

6

oC

Gemiddelde  Maximale temperatuur : 15 ,

7

oC

Gemiddelde  Minimale temperatuur : 4 ,

8

oC

Gemiddelde  Gras temperatuur : 4

7

oC

Totale hoeveelheid neerslag : 25 ,

4

mm

Totale hoeveelheid zon :

148

:

01

uur

Maximale windsterkte : 57

9

Km/h

Gemiddelde windsterkte : 5 ,

76

Km/h

Gemiddelde windrichting : NO
Gemiddelde luchtdruk :

1020

,

0

hPa

Gemiddelde luchtvochtigheid :

59

,

5

%

Aantal dagen regen :

10

Aantal dagen mist :

2

Aantal dagen onweer :

0

Aantal dagen hagel :

1

Aantal dagen sneeuw :

0

Aantal dagen ijzel :

0

 

 Mei 2015 was koud en somber.

De zwakke tot matige Na een frisse nacht was er op dag 1 een mengelmoes van wolkenvelden en zonnige perioden.
Wind had de noordoost hoek opgezocht.
Daarmee werd vrij droge lucht aangevoerd.
Door de wind bleef de temperatuur overdag te laag voor begin mei.
Het werd in Prinsenbeek 14,4 C terwijl 18,3 C normaal is.
Na een frisse nacht begon dag 2 onbewolkt.
Maar al vlug kwam er hoge bewolking binnen drijven waar de zon last van had.
Ondanks deze bewolking probeerde de zon er doorheen te branden maar dat lukte niet altijd.
De temperatuur liep op tot 16,4 C.
Omdat er weinig wind stond voelde het toch aangenaam aan.
Aan het einde van de middag en begin van de avond werd de bewolking steeds dikker.
Door de aanwezige bewolking daalde de temperatuur in de nacht naar dag 3 niet verder dan 10,5 C.
De dag begon geheel bewolkt,
Maar rond 07.00 uur vielen er enkele gaatjes in de bewolking.
Daar probeerde de zon gelijk een paar keer gebruik van te maken.
Maar lang duurde dit plezier niet en de bewolking nam de leiding weer over.
Rond 11.00 uur begon het licht te regenen, maar veel was dat niet.
In de loop van de middag was er wat neerslag van betekenis.
Aan het einde van de middag kwamen er opklaringen en kregen we de zon nog heel even te zien.
Met een zwakke wind uit zuidelijke richtingen werd zachte lucht aangevoerd.
Daardoor bleef in de nacht naar dag 4 de temperatuur ruim boven de 10 C.
Overdag was er een mix van wolkenvelden en zonnige momenten.
Vooral aan het eind van de middag kwam de zon er goed door.
Toen liep in Prinsenbeek de temperatuur nog op tot een aangename hoogte van 20,8 C.
Op de avond en nacht naar dag 5 viel er van 21.30 uur tot ongeveer 03.00 uur lichte tot matige regen.
De minimumtemperatuur bedroeg daarbij maar liefst 14,2 C.
Overdag af en toe zon en een toenemende wind uit het zuiden.
Er werd zachte lucht aangevoerd en de temperatuur liep op tot 22,4 C.
Vanaf 13.00 uur vielen er enkele buien.
Na de buien draaide de wind naar noordelijke richtingen en de temperatuur daalde met 7 8 graden.
Er waren nadien ook nog windstoten tot 56,3 km/h en door de zon liep de temperatuur weer iets op.
Het meiweer liet zich ook op dag 6 niet van de allerbeste kant zien.
Voor het middaguur was er nog veel zon.
Daarna was het een komen en gaan van korte maar fikse buien waarvan sommigen met onweer.
Dat alles ging gepaard met windstoten tot 49,9 Km/h.
Tussen de buien door waren er ook zonnige momenten.
Na 16.00 uur gingen de buien er uit maar de wind bleef uitdrukkelijk door staan.
De middagtemperatuur was in Prinsenbeek met 15,9 C wat aan de lage kant.
Er was op dag 7 minder wind dan de voorgaande dagen.
Vooral voor het middaguur vielen er nog wat buitjes.
Tussen de buien door was er regelmatig ook ruimte voor de zon.
Met de temperatuur van 15,3 C kwamen we maar bekaaid van af.
De rust is terug in de atmosfeer.
Daardoor was er op dag 8 weinig wind uit richtingen tussen zuidoost en oost.
De aangevoerde lucht was vrij droog en zacht.
Eerst was er veel bewolking en tijdens de middag was er ruimte voor de zon.
Later weer wat meer bewolking, maar met een maximum van 19,9 C was het vandaag aangenaam weer.
In de nacht naar dag 9 was het bewolkt maar op een paar spetters droog.
Overdag dag had de bewolking de overhand.
Is de voormiddag lukte het de zon om een paar knipoogjes te geven.
Na het middaguur werden de opklaring breder en waren er zonnige momenten.
Maar rond 14.15 uur viel er een klein buitje en rond 18.00 uur viel er een grotere bui.
Er stond vandaag een krachtige wind uit westelijke richting.
Maar met een maximale temperatuur van 18 C was het in de luwte goed uit te houden.
In de vroege ochtend van dag 10 was er in het buitengebied grondmist te zien.
Overdag hebben we een mooie dag gehad.
Het was wisselend bewolkt en daardoor verdween de zon af en toe achter deze bewolking.
Ook was er veel hoge bewolking aanwezig waardoor de zon niet altijd vol kon schijnen.
De wind deed het ook rustig aan zodat het buiten goed toeven was.
Op dag 11 werd vanuit zuid Europa door een zuidelijke stroming warme lucht aangevoerd.
Er was soms wat hoge bewolking waar de zon last van had.
Desondanks liep de temperatuur flink op tot 27,3 C.
En dat betekende de tweede dag van dit jaar met zomerse temperaturen.
Op dag 12 hadden we een heel ander weertype.
Dat werd veroorzaakt door de matige tot vrij krachtige wind uit het noorden en later uit het westen.
De zon was wel goed aanwezig.
Maar door de wind was de middagtemperatuur ongeveer 10 graden lager dan op dag 11.
Door de wind voelde het bovendien frisjes aan.
Dag 13 begon onbewolkt, maar weldra kwamen er ook wolkenvelden.
Vooral rond het middaguur had de zon daar af en toe last van.
Tegen de avond was de meeste bewolking weer verdwenen.
De zwakke westen wind was ondertussen geruimd naar het noorden en toe genomen tot matig.
De temperatuur liep bij dat alles in Prinsenbeek op tot 19,8 C.
Na een frisse nacht met een minimale temperatuur van 6,5 graden begon dag 14 best aardig.
Er waren wel wat wolkenvelden maar de zon kreeg goed de ruimte.
In de loop van de middag kwam er meer wind en ook de wolkenvelden werden groter.
Aan het begin van de avond was het een aaneengesloten wolkendek.
Om 18.48 uur viel daar wat lichte regen uit.
Tegen 20.00 uur begon het harder te regenen.
Op dag 15 was er veel zon maar ook wolkenvelden.
Er stond een koude wind uit noordelijke richtingen.
Daardoor werd de maximumtemperatuur niet hoger dan 15,9 C.
Dat is enkele graden onder normaal voor half mei.
In de loop van de nacht naar dag 16 is er bewolking binnen komen drijven.
De dag begon dan ook geheel bewolkt.
Rond 8.35 uur begon het licht te motregenen uit deze bewolking.
Rond het middaguur ging deze motregen over in lichte regen.
Om 15.00 uur kwamen er gaten in de bewolking en vanaf 16.00 uur liet de zon zich even zien.
De temperatuur is opgelopen tot een magere 14,2 C.
Dit is ongeveer 5 graden te laag voor deze tijd van het jaar.
Op dag 17 is het wisselend bewolkt geweest.
Er was hoge bewolking waar de zon geregeld last van had.
Maar er waren ook zonnige perioden.
In de middag nam de wind in kracht toe wat vervelend was als je op de fiets zat.
Maar het is droog gebleven.
De temperatuur liep vanmiddag op tot 18,8 C wat ongeveer normaal is.
Mei geeft absoluut niet het weer wat we van deze maand mogen verwachten.
Op een incidentele uitschieter na moeten we het voorlopig doen met zeer gematigde temperaturen.
Ook op dag 18 was dat weer het geval.
Het was meest bewolkt en alleen tijdens de middag waren er enkele zonnige momenten.
Vanaf 16.00 uur viel er regelmatig lichte regen.
De temperatuur bleef steken op 15,8 C en dat is,
zoals we de laatste dagen gewend zijn, enkele graden te laag.
Dag 19 was erg wisselvallig en om 09.30 uur viel er al een eerste buitje.
Vanaf 10.30 uur viel er een paar uur regen en daarbij was ook onweer te horen.
De temperatuur zakte toen naar het bedenkelijke pijl van ongeveer 8 graden.
Daarna waren er zonnige perioden maar ook trokken nog enkele buien over.
Rond 17.30 uur een bui met onweer en hagel
Er stond een matige wind uit het zuidwesten en later uit noordelijke richtingen.
De temperatuur kwam met 12,4 C een stuk lager uit dan de 19 graden die rond deze tijd gebruikelijk is.
Op dag 20 was het wisselend bewolkt met veel zon.
Rond het middaguur viel er nog een enkel buitje.
Wel stond er een frisse matige wind uit west tot noordwest.
Daarmee werd heldere lucht aangevoerd vanaf de Noordzee.
Dat had weer invloed op de temperatuur die vandaag met 15,5 C opnieuw te laag was voor deze tijd van het jaar.
De zon stond op dag 21 al vroeg aan een staalblauwe hemel.
Zoals gewoonlijk met dit weertype kwamen er al snel stapelwolken.
Af en toe had de zon het lastig maar in de loop van de dag nam de bewolking af.
Er stond een frisse wind uit west tot noordwest.
Daardoor werd de temperatuur getemperd en het werd in Prinsenbeek 18,2 C.
Door opkomende bewolking bleef de temperatuur in de nacht naar dag 22 boven 10 graden.
In de vroege ochtend vielen er enkele druppels.
Overdag eerst bewolking, maar met het verstrijken van de dag steeds meer zon.
Er stond een matige wind uit het westen.
Bij dat alles werd het in Prinsenbeek met 21,8 C een warme dag.
Dag 23 begon geheel bewolkt.
Af en toe viel er wat gespetter uit deze bewolking.
Rond 11.00 uur begon het te regenen en het werd om 13.15 uur droog.
Het was toen nog geheel bewolkt maar daar kwam om 14.30 uur verandering in.
De bewolking werd dunner en de zon kon door de bewolking heen gaan schijnen.
Pas aan het einde van de middag verdween de meeste bewolking en was er wat meer ruimte voor de zon.
De middagtemperatuur bleef vandaag steken bij 16,4 graden.
Het is op dag 24 een zon overgoten dag geweest.
Er was wel wat hoge bewolking maar daar had niemand last van.
In de loop van de dag nam de wind in kracht toe.
Aan het begin van de avond kwam er bewolking opzetten en was het gedaan met de zonnige dag.
In de avond en nacht naar dag 25 is er wat lichte regen gevallen.
In tegenstelling tot dag 24 had de bewolking het voor het zeggen.
Gelukkig waren er ook zonnige momenten.
De wind nam in de loop van de dag in kracht toe.
Met een middagtemperatuur van 16,4 C moesten we 5 graden inleveren.
Ook op dag 26 kregen we te maken met koel mei weer.
Een groot gedeelte van de dag was het wisselend bewolkt met weinig kans voor de zon.
Die kwam er in de loop van de middag wel toen het vanuit het westen begon op te klaren.
De matige wind uit noordwest tot noord voerde koele lucht aan.
De temperatuur bleef daardoor ook vandaag ruim onder het langjarige gemiddelde.
Op dag 27 kwam de zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richtingen.
Daarmee werd zachtere lucht aangevoerd dan de voorgaande dagen.
De zon had wel wat moeite met de bewolking die langzaam overdreef.
Maar met het verstrijken van de uren kreeg de zon steeds meer ruimte.
Mede daardoor liep in Prinsenbeek de temperatuur op tot 20 C.
Door een wolkendek en een zwakke zuidwestenwind hadden we de nacht naar dag 28 hoge minimumtemperaturen.
In de vroege ochtend trok een gebiedje met lichte regen over onze omgeving.
Overdag veel lage bewolking en daaruit viel rond 11.30 uur enige tijd regen.
Daarna werd het wisselend bewolkt met tussen door mooie zonnige perioden.
De matige wind voerde frisse zeelucht aan en de temperatuur liep niet verder op dan tot 17,9 C.
Op dag 29 scheen de zon als door matglas.
In de loop van de voormiddag klaarde het op en kreeg de zon meer kansen.
Tijdens de middag kwam er bewolking en was de zon verliezer.
Ondertussen nam de matige zuidwesten wind toe tot vrij krachtig.
De maximumtemperatuur was 16,7 C en die werd bereikt toen de zon er nog was.
Tot overmaat van ramp begon het op het einde van de middag nog te regenen.
In de nacht naar dag 30 hebben we een frisse maar droge nacht gehad.
Overdag wisselde bewolking en zon elkaar af.
In de ochtend was het meest bewolkt maar er waren ook felle opklaringen.
Ook waren er enkele buien waarbij wat onweer te horen was.
Na het middaguur werden de opklaringen steeds breder en de buien trokken naar het oosten weg.
Ook stond er een vrij krachtige wind uit westelijke richting.
De temperatuur bleef steken bij 16,4 C wat te laag is voor eind mei.
Dag 31 begon met veel bewolking,
Daar viel geregeld wat lichte regen uit.
Rond 10.00 uur werd de bewolking wat dunner en zowaar kwam de zon er door.
Maar dat was van korte duur.
De bewolking nam het weer over en er viel weer geregeld wat lichte regen.
Na 18.00 uur begon het wat harder te regenen, maar echt grote hoeveelheden zijn het niet geworden.
Er stond een vrij krachtige wind uit zuidelijke richten.
Met een tegenvallende temperatuur van 16,1 C sluiten we mei 2015 af.Hieronder een staatje met nog wat cijfers en feiten.

Gemiddelde maand temperatuur :

13

,

5

oC

Maximale temperatuur :

27

,

oC

Minimale temperatuur : 3 ,

8

oC

Minimale  gras temperatuur : 3 ,

9

oC

Gemiddelde  Maximale temperatuur : 18 ,

0

oC

Gemiddelde  Minimale temperatuur : 8 ,

9

oC

Gemiddelde  Gras temperatuur : 8

7

oC

Totale hoeveelheid neerslag : 73 ,

4

mm

Totale hoeveelheid zon :

120

:

54

uur

Maximale windsterkte : 56

3

Km/h

Gemiddelde windsterkte : 6 ,

12

Km/h

Gemiddelde windrichting : ZW
Gemiddelde luchtdruk :

1014

,

3

hPa

Gemiddelde luchtvochtigheid :

61

,

0

%

Aantal dagen regen :

18

Aantal dagen mist :

0

Aantal dagen onweer :

3

Aantal dagen hagel :

1

Aantal dagen sneeuw :

0

Aantal dagen ijzel :

0

 


 Juni 2015 normaal van temperatuur en aan de droge kant.

Op dag 1 is de meteorologische zomer begonnen, maar het weer zag er niet echt zomers uit.
De avond voorafgaand op dag 1 trok een regengebied over met stevige regen.
Het regende een groot deel van de avond.
Daarna volgde vandaag een dag met eerst veel bewolking, maar na het middaguur ook zonnige perioden.
Er stond een matige wind uit zuidwestelijke richtingen.
Het werd 17,2 C en dat is enkele graden beneden normaal voor begin juni.
In plaats van zomers, was het op dag 2 herfstachtig weer.
Rond 08.00 uur viel er enige tijd regen.
Daarna bleef het heel de dag bewolkt en de wind trok flink aan.
Tijdens de middag waren er windstoten tot 57,9 km per uur.
De temperatuur was met een maximum van 18,2 C opnieuw te laag voor begin juni.
Op de avond naar dag 3 trokken rond 23.00 uur nog een paar buitjes over Prinsenbeek.
Bij een doorstaande wind werd onverminderd vrij zachte lucht aangevoerd.
Overdag een caleidoscoop van wolken en korte zonnige momenten.
Aan het eind van de middag kreeg de zon steeds meer ruimte.
Toen liep de temperatuur nog op tot een matige 18,4 C.
Ook vandaag stond er veel wind uit zuidwest tot west.
Na een heldere nacht stond de zon in de vroege ochtend van dag 4 aan een onbewolkte hemel.
In de loop van de voormiddag verschenen de eerste mooi weer wolkjes.
De matige wind kwam uit het zuidoosten en die voerde warme lucht aan.
Daardoor liep in Prinsenbeek de temperatuur op tot een aangename 23,0 C.
Dat is ruim boven normaal voor begin juni.
Na een zwoele nacht naar dag 5 beloofde het vandaag een tropische dag te worden.
En dat werd het ook en hoe.
De zwakke wind voerde zeer warme en droge lucht uit het zuiden aan.
Rond het middaguur passeerde de temperatuur de tropische grens van 30 graden.
De maximumtemperatuur liep uiteindelijk op tot 33,4 C.
Aan het begin van de avond kwam er een onweerscomplex vanuit Belgi opzetten.
Buiten bliksemflitsen en gedonder viel er ook regen.
Uiteindelijk viel de neerslag en windvlagen mee maar de temperatuur daalde snel met 10 C.
De temperatuur daalde in de nacht naar dag 6 niet verder dan 14,2 C.
De dag begon met wisselende bewolking.
Maar in de loop van de ochtend verdween de bewolking.
Daarna kregen we een strak blauwe hemel en de zon stond strak aan de lucht.
Er stond een matige wind uit westelijke richting die frissere lucht aanvoerde.
We moesten het dan ook doen met een maximale temperatuur van 20,8 C.
Maar samen met de strak blauwe lucht en de zon was het toch aangenaam.
Na een frisse nacht met een minimum van 9,2 C begon dag 7 veelbelovend.
Het was onbewolkt en de zon was al vroeg van de partij.
Maar in de loop van de dag kwamen er wat vriendelijke wolkjes.
De zon had hier weinig last van.
In de middag nam de wind in kracht toe en dat was goed te merken.
Aan het begin van de avond was alle bewolking verdwenen.
De temperatuur liep vandaag op tot 20,1 C.
Op dag 8 waren er perioden met zon en het bleef droog.
De zon moest regelmatig wijken voor de overdrijvende wolkenvelden.
Er stond een matige tot vrij krachtige wind uit noordoostelijke richting en daardoor voelde het fris aan.
Dat kwam ook tot uiting in de temperatuur, die niet verder op liep dan tot 18,2 C.
Op dag 9 eerst zon, daarna wolkenvelden en tegen de avond weer volop zon.
Er stond een matige tot vrij krachtige wind uit noordelijke richtingen.
Daardoor bleef de temperatuur, ondanks de zon, steken op 15,8 C.
En dat is ongeveer 5 graden te laag voor deze tijd van het jaar.
Op dag 10 trad eindelijk een weersverbetering in.
De zon was er al vroeg bij en werd overdag slechts enkele keren gesluierd door wolkenvelden.
De matige wind voerde droge en vrij warme lucht uit het oosten aan.
Door de droge lucht voelde het wat schraal aan.
Over de temperatuur hadden we geen klagen want die steeg in Prinsenbeek tot 21,8 C.
Op de ochtend van dag 11 was er bewolking maar de zon maakte daar al snel een eind aan.
Het werd dan ook een dag met volop zon en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.
De matige oostenwind voerde warme lucht aan die erg droog was.
De temperatuur liep op tot de zomerse waarden van 25,4 C.
Na een zwoele nacht joeg de zon de temperatuur in de ochtend van dag 12 al snel om hoog.
Even na 12.00 uur was het al ruim 25 graden.
Rond 13.30 uur trokken wolkenvelden vanuit Belgi onze omgeving binnen.
Daardoor werd het drukkend weer.
Rond 16.45 uur brak de zon weer door en liep de temperatuur nog op tot 28,9 C.
De zwakke wind kwam uit oostelijke richtingen en die voerde warme lucht aan.
Aan het begin van de avond kwam er opnieuw bewolking binnen drijven.
Na de warmte koelde het in de nacht naar dag 13 maar langzaam af.
Om middernacht was het nog 22,9 C.
In de loop van de nacht kwam er bewolking van uit het zuiden opzetten.
Uit deze bewolking begon het rond 08.30 uur licht te regenen.
Rond 11.00 uur werd het weer droog en de temperatuur was toen gedaald tot 15,1 C.
Om 12.00 uur begon de bewolking te breken en kregen we de zon weer te zien.
Het was wisselend bewolkt en de temperatuur liep uiteindelijk op tot 23,1 C.
Er stond een krachtige zuidwesten tot westen wind.
Al met al, na een nat begin, toch een aardige dag om buiten te vertoeven.
Dag 14 begon geheel bewolkt.
De bewolking bleek hardnekkig.
Pas rond het middaguur had de zon er gaatjes in gebrand.
In de middag was het een afwisseling van wolken en zonnige perioden.
Er stond een matige wind uit het noordwesten en de temperatuur liep op tot een behagelijke 22,9 C.
In de loop van de avond trok de hemel weer helemaal dicht.
Met een zwakke tot matige noordoosten wind werden op dag 15 wolkenvelden aangevoerd.
Daarbij was de aanvoer van de lucht gewoon koel te noemen.
In de loop van de voormiddag brak de zon door en daarna werd het nog een zonnige dag.
Het is tenslotte wel een droge dag geweest,
maar door de matige noordoosten wind voelde het niet warm aan.
De temperatuur was met een maximum van 19,5 C te laag voor half juni.
Ook op dag 16 hield de droogte aan.
De boeren en tuinders waren overal hun gewassen aan het beregenen.
Het was vrij lang wachten maar na 13.00 uur werd het toch nog enkele uren zonnig weer.
In de loop van de middag kwam er vanuit het noorden bewolking opzetten.
Door de matige noordoosten wind werd de temperatuur wat getemperd.
Die gaf een maximum aan van 17,6 C.
In de vroege ochtend van dag 17 draaide de wind naar zuidelijke richtingen.
Daardoor voelde het aangenamer aan dan de vorige dagen.
De zon werd afgewisseld door wolkenvelden.
Tijdens de middaguren was de zon in het voordeel.
Tegen de avond kwam er bewolking vanuit het noordwesten opzetten.
Het kwam in Prinsenbeek door dat alles tot een maximum van 24,9 C.
Dat is enkele graden boven normaal voor half juni.
Het heeft vanaf middernacht naar dag 18 tot ongeveer 03.00 uur geregend uit een overtrekkend regengebied.
Overdag wisselden wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af.
Door de matige west tot noordwesten wind werd koele zeelucht aangevoerd.
Daardoor stokte het kwik bij 17,1 C en dat is erg aan de magere kant voor half juni.
In de nacht naar dag 19 passeerden regelmatig buien ons land.
In Prinsenbeek viel even na 04.30 uur ook een bui.
Ook rond 08.00 uur en 10.00 uur vielen er nog buitjes.
Daarna bleef het droog, maar over het algemeen wel bewolkt.
Door aanvoer van koele Oceaanlucht werd het vandaag slechts 14,7 C.
Dat is ongeveer 7 graden te laag voor deze tijd van het jaar.
Ook op dag 20 heeft de bewolking de overhand gehad.
In de nacht en vroege ochtend is er wat regen gevallen.
Verder is het op een paar druppels na droog gebleven.
Door de bewolking heeft de zon weinig kans gehad om te schijnen.
Maar in de middag is het toch gelukt om enkele knipoogjes te geven.
Veel wind was er niet en de temperatuur is opgelopen tot 17,6 C.
Dit is nog steeds te laag voor eind juni.
In de nacht naar dag 21 heeft het nog wat gespetterd.
Deze dag is geheel bewolkt begonnen.
Rond 10.30 uur viel er een stevige bui.
Na het middaguur kregen we meer opklaringen waar de zon gelijk gebruik van maakte.
Maar er waren ook kleine en wat grotere buitjes.
Tijdens de buitjes waren er windvlagen en de temperatuur liep op tot 19,3 C.
De astronomische zomer is dan wel begonnen maar, aan het weer is dat bepaald niet te merken.
In de nacht naar dag 22 naderde vanuit het westen een groot regengebied.
Daaruit viel vanaf ongeveer 03.30 uur regelmatig lichte regen.
Overdag was het een komen en gaan van buien.
Tijdens de middaguren waren er ook zonnige momenten.
De noordwesten wind was matig tot vrij krachtig en voerde koele Oceaan lucht aan.
Er viel met 18,2 mm een aanzienlijke hoeveelheid neerslag bij een maximum van 15,1 C.
Onnodig te zeggen dat het veel te laag is voor deze tijd van het jaar.
Tijdens de vroege ochtenduren van dag 23 vielen er nog een paar buitjes.
Daarna werd het wisselend bewolkt en waren, vooral in de voormiddag, zonnige perioden.
Door een lagedruk gebied boven Scandinavi stond er een noordwestelijke wind.
Die voerde koele lucht van de Noordzee aan.
Het werd in Prinsenbeek slechts 15,8 C en dat is 6 7 graden onder normaal voor eind juni.
Eindelijk is de kou uit de lucht.
Er is op dag 24 een beter weer fase aangebroken.
We profiteerden van een hogedrukgebied in onze omgeving.
Er waren vandaag wolkenvelden, maar vooral tijdens de middag en avond was er ook veel zon.
De zwakke wind kwam uit het westen.
Daarmee werd minder koude lucht mee aangevoerd dan de voorgaande dagen.
Het werd in Prinsenbeek 22,9 C en dat is normaal voor deze tijd,
maar werd ook door de mensen als aangenaam ervaren.
Vooral tijdens de morgenuren van dag 25 was er veel vliegverkeer.
Door deze contrails kon de zon niet voluit schijnen.
Tijdens de middag dreven wolkenvelden over waar de zon soms achter verdween.
Het werd met 24,3 C net geen zomerse dag, maar je hoorde niemand klagen
Na een nacht met hoge minima werden we op dag 26 wakker onder een laaghangend wolkendek.
Rond 09.30 uur kwam de zon er door en verdween de meeste bewolking.
De temperatuur liep snel op en tegen 10.00 uur werd de 20 graden al bereikt.
Tijdens de middag werd het weer bewolkt.
De zwakke wind was veranderlijk van richting.
Aan het begin van de avond vielen er weer gaten in de bewolking en konden we de zon nog even zien.
De temperatuur liep in Prinsenbeek op tot een zomerse waarde van 26,9 C.
De avond en nacht naar dag 27 is het op een paar druppels na droog gebleven.
Deze dag begon geheel bewolkt.
Maar rond 09.30 uur begonnen er kleine gaatjes in de bewolking te vallen.
In de loop van de dag werden de opklaringen steeds breder en liep de temperatuur uiteindelijk op tot 22,9 C.
Maar ook de wind nam in de loop van de dag in kracht toe.
Aan het einde van de dag was de bewolking verdwenen.
Dag 28 begon licht bewolkt en de zon was al vroeg op.
Maar rond 10.00 uur kwam er meer en meer bewolking opzetten vanuit het westen.
Uiteindelijk was het zwaar bewolkt.
Maar gelukkig waren er ook enkele opklaringen.
Uit deze bewolking viel af en toe wat gespetter, veel was dit niet.
De wind bracht warme lucht naar Prinsenbeek en de temperatuur liep op tot 25,4 C.
Op dag 29 was er een afwisseling van zonnige perioden met wolkenvelden.
De wind kwam uit noordwestelijke richtingen.
De temperatuur liep daardoor niet verder op dan tot 24,9 C.
Maar daar hoorde je niemand over klagen.
De zon stond op dag 30 heel de dag aan een onbewolkte hemel.
Door de wind uit zuidoostelijke richting werd warme en droge lucht aangevoerd.
Op deze laatste dag van juni steeg de temperatuur met 29,3 C nog net niet tot tropische hoogte.
Door de droge lucht voelde het niet drukkend aan.


Hieronder een staatje met nog wat cijfers en feiten.

Gemiddelde maand temperatuur :

16

,

9

oC

Maximale temperatuur :

33

,

4 

oC

Minimale temperatuur : 7 ,

9

oC

Minimale  gras temperatuur : 8 ,

3

oC

Gemiddelde  Maximale temperatuur : 21 ,

9

oC

Gemiddelde  Minimale temperatuur : 11 ,

8

oC

Gemiddelde  Gras temperatuur : 11

7

oC

Totale hoeveelheid neerslag : 51 ,

0

mm

Totale hoeveelheid zon :

149

:

26

uur

Maximale windsterkte : 57

9

Km/h

Gemiddelde windsterkte : 5 ,

76

Km/h

Gemiddelde windrichting : W
Gemiddelde luchtdruk :

1018

,

3

hPa

Gemiddelde luchtvochtigheid :

58

,

6

%

Aantal dagen regen :

15

Aantal dagen mist :

0

Aantal dagen onweer :

2

Aantal dagen hagel :

0

Aantal dagen sneeuw :

0

Aantal dagen ijzel :

0

 
Juli 2015 was een maand met uiterste heet, koud en zomerse storm.

Dag 1 is begonnen met ongekend warm weer.
Door de zuidoostenwind werd droge en hete lucht aangevoerd.
Op wat sluierbewolking met windveren na, was het een stralend zonnige dag.
Door dat alles liep de temperatuur op tot 35,0 C.
Dat is een record voor 1 juli.
Nog nooit was de minimumtemperatuur zo hoog als op deze tweede dag.
De temperatuur bleef op 23,2C hangen en dat betekende een tropische nacht.
Overdag liep de temperatuur snel op en de temperatuur schommelde rond de 30 C.
In de loop van de middag kwam er hoge bewolking opzetten.
Daarbij ruimde de wind naar het noordwesten en dat gaf enige afkoeling.
Tegen de tijd van de metingen van 20:00 vielen er nog wat druppels uit de aanwezige bewolking.
Op dag 3 was er s morgens nog wat rest bewolking.
Maar al snel kreeg de zon de overhand.
Er stond een zwakke tot matige wind uit westelijke richting.
Daarmee liep de temperatuur weer op tot een tropische waarde van 30,4 C.
Aan het begin van de avond kwam er wat bewolking binnen drijven.
Na een plakkerige nacht naar dag 4 met minimale temperatuur van 23,7 C begon de dag met hoge bewolking.
De zon was er al vroeg bij om de temperatuur op te schroeven naar tropische waarden.
Maar rond het middaguur begon er bewolking binnen te drijven waar de zon last van had.
In de loop van de middag verdween de meeste bewolking en konden we weer genieten van de zon.
De temperatuur liep uiteindelijk op tot 33,8 C en dat betekende dat Prinsenbeek een hitte golf had.
In de nacht naar dag 5 daalde de temperatuur naar een aangename 17,5 C.
Overdag was het wisselend bewolkt en de temperatuur ging al snel richting tropisch waarde.
Maar rond het middaguur kwam er meer bewolking en stagneerde de temperatuur stijging bij 28,3 C.
Rond 14:00 begon er een front over te trekken wat gepaard ging met windvlagen.
Ook de temperatuur kelderde in korte tijd een kleine 9 graden omlaag.
De bewolking zag er dreigend uit maar er viel geen druppel uit.
Rond 17:00 was het weer wisselend bewolkt en was de zon ook weer even te zien.
Op dag 6 was er veel ruimte voor de zon, maar er dreven ook wolkenveldjes over.
De matige wind uit westelijke richtingen zorgde voor gematigde temperaturen.
Tegen de avond verdween de bewolking en viel de wind weg.
Toen liep de temperatuur nog op tot 25,9 C.
Daardoor werd het de zevende dag van de huidige hitte golf.
Het is op dag 7 een meest bewolkte dag geworden.
Uit die bewolking viel vanaf 12:00 af en toe een spatje regen
Toch liep de temperatuur nog op tot de zomerse waarde van 25,6 C.
Dus de hittegolf kreeg daardoor een lengte van 8 dagen.
In de loop van de middag nam de wind in kracht toe.
Aan het begin van de avond kwamen er opklaringen en kregen we de zon weer te zien.
Dag 8 is zwaar bewolkt geworden.
Daaruit viel tegen 08:00 de eerste bui en er zouden er nog veel volgen.
Dat resulteerde, met een dag som van 11,6 mm, de eerste neerslag van betekenis sinds 22 juni.
Er stond een matige tot soms vrij krachtige westenwind.
Die zorgde met de regen en lage middagtemperaturen voor herfstachtige toestanden.
Tegen de avond klaarde het iets op, maar echt zonnig werd het niet meer.
Tijdens de ochtenduren van dag 9 vielen er in Prinsenbeek nog enkele buien.
Daarna begon het vrij snel op te klaren en kregen we een zonnige dag met mooie wolkenvelden.
De matige noordwestenwind voerde koele zeelucht aan.
Daardoor bleef de temperatuur met een maximum van 17,9 C een flink stuk onder normaal.
De nacht naar dag 10 was helder en fris.
Overdag profiteerden we van hoge luchtdruk in onze omgeving.
De zwakke wind voerde warme lucht uit zuidelijke streken aan.
De zon kon voluit schijnen en daardoor liep de temperatuur op tot 24,4 C.
Dag 11 begon met redelijk wat bewolking.
Maar in de loop van de ochtend trok de bewolking weg naar het noordoosten.
Daarna kregen we een mooi zonnig verloop van de dag.
De middag temperatuur liep op tot bijna tropische waarden van 29,8 C.
Maar rond 14:00 kwam er hoge bewolking die de zon wat afschermde.
Ook de wind nam in kracht toe en draaide van zuid naar west.
Daardoor begon de temperatuur langzaam te dalen.
Wat opvallend was aan het weer, was de lage luchtvochtigheid van 26% om 14:12
Op dag 12 hebben we de zon bijna niet gezien.
De bewolking had de overhand, maar het lukte de zon toch om een knipoog te geven.
Rond 07:45 begon het licht te regenen.
Met een matige wind uit zuidwestelijke richting liep de temperatuur op tot 20,9 C.
Dat is onder de maat voor dit moment en 9 graden lager dan op dag 11.
Na een nachttemperatuur van 16,4 C kwam daar op dag 13 niet veel bij.
Een omvangrijke depressie hield Nederland gevangen in nattigheid en bewolking.
Regelmatig viel er lichte regen of motregen en dat gedurende bijna heel de dag.
Ook op dag 14 is het een regenachtige dag geweest.
Er vielen in de loop van de dag talrijke buien, waarvan sommigen met matige regen.
Na het middaguur waren er ook enkele zonnige momenten.
De zwakke wind kwam uit westelijke streken.
Daardoor was de temperatuur met 19,3 C flink aan de lage kant.
Het is op dag 15 een druilerige dag geweest.
Regelmatig viel er lichte regen en motregen.
Rond 16:30 klaarde het iets op en werd de maximumtemperatuur van 20,8 C.
De zon hield zich vandaag afzijdig van dit alles.
Tegen 19:00 begon het opnieuw licht te regenen.
Op dag 16 was er een grote weersverbetering beloofd en dat kwam er ook.
In de vroege ochtend waren er nog wat wolkenvelden.
Later klaarde het vanuit het noordwesten verder op en had de zon vrij spel.
Toch bleven er heel de dag wolkenveldjes overdrijven.
De zwakke wind voerde warme lucht aan en het werd met een maximum van 24,9 C net geen zomerse dag.
Aan het begin van de avond kwam er meer bewolking opzetten.
Rond 23.00 uur tijdelijk regen.
Daarbij was ook onweer te horen.
Daarna volgde een zwoele nacht naar dag 17 waarbij de temperatuur maar tot net onder de 20 graden zakte.
De wind draaide in de loop van de dag van noordoost naar zuidwest tot west en nam in kracht toe.
Daarmee werd warme lucht aangevoerd en de zon deed de rest.
Tijdens de middaguren was er een afwisseling van zon en bewolking.
Met een maximum van 26,8C was het een zomerse dag.
Dag 18 begon met veel bewolking.
In de loop van de ochtend loste deze bewolking gedeeltelijk op en kregen we de zon weer te zien.
Gedurende de dag wisselde bewolking en felle opklaringen elkaar af.
De temperatuur liep op tot 23,2 C.
Aan het einde van de middag verdween de meeste bewolking.
In de nacht naar dag 19 heeft het geruime tijd geregend.
De dag is begonnen met een gesloten wolkendek.
Uit deze bewolking heeft het rond 11:00 flink door geregend.
In de loop van de middag begon de bewolking te breken en kregen we de zon nog te zien.
Bij het begin van de avond was de meeste bewolking verdwenen.
Toen liep de temperatuur nog op tot 20,6 C.
In de vroege ochtenduren van dag 20 was er nog even zon.
Maar weldra trok de lucht dicht.
Vanaf ongeveer 14:30 viel er regelmatig regen.
De zwakke wind voerde vrij zachte lucht uit zuidelijke streken aan.
Na 16:30 kregen we nog enkele uren vrij zonnig weer
Daardoor werd het in Prinsenbeek met een maximum van 22,8 C toch nog een zogenaamde warme dag.
In de nacht naar dag 21 is er nog een enkel buitje gevallen.
Daarna volgde een dag die begon met veel bewolking.
Maar al snel klaarde het op en kwam er ruimte voor de zon.
Vooral tijdens de middag had de zon last van overdrijvende wolkenvelden.
De zuiden- tot zuidwesten wind was matig en soms wat vlagerig.
Maar ondanks dat liep in Prinsenbeek de temperatuur op tot een zomerse waarde van 26,3 C.
Op dag 22 was het wisselend bewolkt met tussendoor ook ruimte voor de zon.
Er stond een zwakke tot matige wind uit westelijke richting.
Door de wolkenvelden schommelde de temperatuur tijdens de middaguren rond 22 23 graden.
Het werd dus een warme maar geen zomerse dag.
Op dag 23 was het gematigd zomerweer waar de meeste mensen zich goed bij voelen.
Zonnige perioden werden afgewisseld met stapelwolken en wat hoge wolkenvelden.
Er stond een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest.
Tegen de avond was de bewolking meest opgelost.
Met een maximum van 23,3 C was de temperatuur vrijwel normaal voor eind juli.
Op dag 24 hing er een dun wolkenveld over ons land.
Pas rond 11:00 brak de zon even door.
Daarna bleef het bewolkt en tegen 11:45 viel er een eerste buitje.
Tijdens de middag viel er regelmatig lichte regen.
Tegen 16:30 klaarde het weer iets op.
De temperatuur liep door aanvoer van zachte lucht nog op tot de zomerse waarde van 25,2 C.
Vrijdagavond is er een klein buitje gevallen.
Rond 03:00 naar dag 25 viel er een korte maar felle bui.
De neerslag viel met meer dan 100mm/uur naar beneden.
Daarbij was ook onweer te horen en te zien.
De dag begon bewolkt maar de zon zag toch kans om met een flauw schijnsel door de bewolking heen te komen.
Maar daar is het bij gebleven.
Overdag viel er geregeld een bui of buitje.
Vanaf 06:00 nam de wind in kracht toe en er waren windvlagen tot ongeveer 60 Km/h.
Dat was genoeg om enkele takken af te laten breken of bomen om te laten omvallen.
Na 13:30 begon de wind in kracht af te nemen.
Gedurende de dag daalde de temperatuur tot ongeveer 13 C.
Aan het einde van de middag begonnen er vanuit het westen gaatjes te vallen in de bewolking.
Daar maakte de zon gelijk gebruik van om de boel een beetje op te fleuren.
Na een frisse nacht begon dag 26 met een licht bewolkte hemel.
De zon was er ook snel bij om de temperatuur op te krikken.
Er stond een matige wind uit zuidwestelijke richting.
Maar rond het middaguur kwam er steeds meer bewolking waar de zon last van had.
Rond 14:00 was de bewolking zo dik dat het gedaan was met de zon.
Om 16:00 begon het licht te regenen en de wind nam in kracht af.
Het heeft geruime tijd licht geregend, pas om 19:30 is het droog geworden.
Het zomerweer zit momenteel in een flinke dip.
Op dag 27 was het een komen en gaan van buien.
Tussen de buien door waren er felle opklaringen met ruimte voor de zon.
Daarbij stond er een matige, tot soms, vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
Met een maximum van 19,3 C was dat ongeveer 4 graden te laag voor eind juli.
In de nacht naar dag 28 is er tijdelijk regen gevallen.
Ook in de voormiddag was er nog wat gespetter.
Tijdens de middag was het wisselend bewolkt met af en toe zonnige momenten.
Ook vandaag was er veel wind met windstoten tot 48,3 km/u.
De temperatuur liep nog op tot 19,9 C, maar dat is dik onder normaal voor eind juli.
Ook op dag 29 werd ons weer bepaald door het lage drukgebied boven Scandinavi.
Vanaf middernacht tot ongeveer 11:30 vielen er regelmatig buien.
Daarna kreeg de zon ook nog ruimte bij een wisselende bewolking.
Rond 17:30 viel er nog een licht buitje.
De matige, tot soms vrij krachtige wind, uit het westen tot noordwesten voerde koele Oceaanlucht aan.
De thermometers liepen daarbij in Prinsenbeek niet verder op dan tot 18,8 C.
Onnodig om te zeggen dat die veel te laag was voor eind juli.
Ook op dag 30 geen zomers weer.
Vanaf ongeveer 10:00 begon het vanuit het westen te regenen.
Bij deze bui zat ook onweer.
Na het middaguur werd het droog en kreeg de zon nog kans om de boel wat op te vrolijken.
Maar in de late namiddag trokken nog enkele buien over.
De temperatuur bleef ook vandaag ruim onder het langjarige gemiddelde.
Nog nooit, sinds de metingen vanaf 1984 in Prinsenbeek,
was de minimumtemperatuur met 7,3 C op 31 juli zo laag.
Daarna volgde een dag met veel zon.
Tijdens de middag had de zon het af en toe moeilijk met overtrekkende wolkenvelden.
Tegen de avond was vrijwel alle bewolking weer verdwenen.
Er stond een zwak windje uit noordoostelijke richtingen en die voelde frisjes aan.
Daardoor bleef de temperatuur in Prinsenbeek rond de 20 C.


Hieronder een staatje met nog wat cijfers en feiten.

Gemiddelde maand temperatuur :

19

,

4

oC

Maximale temperatuur :

35

,

oC

Minimale temperatuur : 7 ,

3

oC

Minimale  gras temperatuur : 7 ,

8

oC

Gemiddelde  Maximale temperatuur : 23 ,

9

oC

Gemiddelde  Minimale temperatuur : 14 ,

9

oC

Gemiddelde  Gras temperatuur : 14

6

oC

Totale hoeveelheid neerslag : 98 ,

2

mm

Totale hoeveelheid zon :

124

:

21

uur

Maximale windsterkte : 56

3

Km/h

Gemiddelde windsterkte : 5 ,

76

Km/h

Gemiddelde windrichting : W
Gemiddelde luchtdruk :

1013

,

4

hPa

Gemiddelde luchtvochtigheid :

66

,

5

%

Aantal dagen regen :

20

Aantal dagen mist :

0

Aantal dagen onweer :

3

Aantal dagen hagel :

0

Aantal dagen sneeuw :

0

Aantal dagen ijzel :

0

 

 Augustus 2015 was zonnig, warm en veel te nat.

Op dag 1 hebben we de hele dag hoge bewolking gehad.
Af en toe had de zon er wat last van maar het grootste deel van de dag was het gedempt zonnig.
Ook was er weinig wind waardoor de temperatuur op kon lopen tot 23,4 graden.
Dag 2 is een zonovergoten dag geworden.
Maar er waren ook enkele overtrekkende velden hoge bewolking.
Maar daar hadden we niet zo veel last van.
Met een zwakke wind uit zuidelijk richting liep de temperatuur op tot een zomerse waarde van 26,6 C.
Na een zwoele nacht beloofde het op dag 3 een hete dag te worden en dat werd het ook.
De zwakke zuidenwind voerde hete lucht aan en de zon warmde de boel flink op.
In de loop van de voormiddag liep de temperatuur al op naar boven de 25 graden.
Even na het middaguur bereikte de temperatuur de tropische hoogte van 31,2 C.
Rond 13.00 uur draaide de wind naar het noordwesten en stroomde koelere lucht onze regio binnen.
Daarna daalde de temperatuur naar 23,8 C om 20.00 uur.
In de nacht naar dag 4 trokken wolkenvelden ons land binnen.
Daaruit vielen vanaf ongeveer 02.00 uur regelmatig buien.
Rond 10.30 uur viel er een laatste bui.
Daarna begon het op te klaren en kregen we nog een vrij zonnige dag.
De temperatuur was tijdens de regen 17 18 graden.
Vanaf ongeveer 14.00 uur kwamen daar door de zon nog enkele graden bij.
De matige wind kwam vandaag overheersend uit het westen.
Het weer liet zich op dag 5 weer van de goede kant zien.
De zwakke wind uit zuidoostelijke richting voerde warme lucht aan.
Er was wel wat hoge bewolking waar de zon af en toe achter verdween.
Maar een groot deel van de dag was de zon heer en meester.
De temperatuur liep aan het eind van de middag op tot de zomerse waarde van 26,7 C.
Het zou op dag 6 een tropische dag worden.
Maar dat zat er met een maximum van 29,3 C rond 12.50 uur niet in.
Rond die tijd ruimde de wind naar west tot noordwest en nam in kracht toe.
De wind voerde koelere lucht aan en daardoor schommelde de middagtemperatuur rond 25 graden.
De zon had vandaag op wat hoge bewolking na- het alleenrecht aan de lucht.
Het weer werd op dag 7 bepaald door een omvangrijk gebied met hoge luchtdruk.
Het was rustig en zonnig weer.
Tegen de avond kwam er bewolking en ondanks de dreiging bleef het droog.
De maximum temperatuur kwam uit op een zomerse waarde van 28,2 C.
Het is op dag 8 rustig en vrij zonnig weer geweest.
De zon ging af en toe even schuil achter overtrekkende wolkenveldjes.
De zwakke wind kwam uit het noorden tot noordoosten.
Daardoor was het met een maximum van 24,8 C net geen zomerse dag.
Na een nacht met een minimale temperatuur van 13,3 C begon dag 9 onbewolkt.
Maar vanuit het zuiden kwam rond 10.30 uur bewolking op zetten.
De zon had behoorlijk last van deze bewolking.
Maar probeerde om door of langs de bewolking heen te schijnen.
Rond 14.00 uur werd de bewolking zo dik dat de zon het moest opgeven.
Om 16.00 uur vielen er enkele flinke druppels maar de rest van de dag bleef het ondanks de dreiging droog.
Met een maximale temperatuur van 24,4 C hoorde je niemand over het weer klagen.
Op dag 10 was er vrij veel hoge bewolking.
Toch zag de zon geregeld kans om daar door heen te breken.
Tijdens die zonnige momenten liep de temperatuur in Prinsenbeek op tot de zomerse waarde van 26,3 C.
De zwakke wind ruimde in de loop van de dag van zuidoost naar west tot noordwest.
Op dag 11 was er veel bewolking met slechts af en toe zon.
Tijdens de zonnige momenten werd het in Prinsenbeek met een maximum van 25,4 C nog zomers warm.
Door de vrij hoge luchtvochtigheid voelde het vanmiddag broeierig aan.
De zwakke wind uit het noordwesten stelde vandaag niet veel voor.
Tijdens de ochtenduren van dag 12 was er een gesloten laaghangend wolkendek.
Na het middaguur werd de bewolking dunner en verscheen de zon op het toneel.
Tijdens de middaguren waren er af en toe ook wolkenvelden die het de zon moeilijk maakten.
Eerst was de noordoosten wind zwak maar werd later matig.
Door dat alles was het met een maximum van 25,8 C de derde zomerse dag op rij.
Op dag 13 werd met de zwakke oostnoordoosten wind warme lucht aangevoerd.
De zon scheen volop en daardoor werd het met een maximum van 30,2 C tropisch warm.
Tegen de avond trok bewolking onze regio binnen door opkomende buien vanuit het zuidwesten.
Tegen 21.00 uur werd het in Prinsenbeek aarde donker.
Niet veel later viel er zware regen uit een over trekkende storing.
Dat ging gepaard met onweer en windstoten.
Pas na middernacht van dag 14 werd het droog maar in de vroege ochtend trokken ook nog felle buien over.
Er viel in Prinsenbeek totaal 46,2 mm regen en daarmee werd het te kort van augustus flink aan gevuld.
Overdag waren er voor de zon weinig kansen.
De middagtemperatuur schommelde rond de 25/26 C en door de hoge luchtvochtigheid voelde het drukkend aan.
Dag 15 begon om 07.00 uur met lichte bewolking.
Maar daar kwam al vlug verandering in.
Rond 08.00 uur kwam er vanuit het zuiden bewolking op zetten waar wat regen uit is gevallen.
Daarna was het zwaar bewolkt maar de zon probeerde toch om door de bewolking heen te komen.
Af en toe kregen we een knipoog van de zon te zien.
Er stond een zwakke tot matige wind uit westelijke richting.
De temperatuur liep vandaag op tot een aangename 21,9 C.
Maar zonder zon en een aantrekkende wind is het voor het gevoel minder aangenaam.
Vanaf 15.00 uur is het af en toe licht gaan regenen, na 19.00 uur is het geruime tijd licht gaan regenen.
Daardoor kelderde de temperatuur 5 graden omlaag.
Op dag 16 hebben we de zon niet veel gezien.
Het is vrijwel de hele dag bewolkt geweest.
Met een matige wind uit het noordwesten liep de temperatuur op tot een magere 18,6 C.
Dat valt wat tegen na de temperatuur van de afgelopen dagen.
We hadden op dag 17 een wisselvallige dag met lage temperaturen.
Overdag was het bewolkt en na het middaguur naderde een groot gebied met lichte regen.
Daaruit regende het langdurig maar de hoeveelheden neerslag vielen mee.
De zwakke tot matige noordwesten wind voerde koele lucht aan.
Met een temperatuur die overdag schommelde rond 14 graden was het veel te koud voor half augustus.
Na de waarnemingen van dag 17 om 20.00 uur heeft het nog lange tijd licht geregend.
Pas in de vroege ochtend van dag 18 om ongeveer 05.00 uur was het grote neerslaggebied gepasseerd.
Overdag was het meestal bewolkt maar er viel ook af en toe lichte regen.
Alleen tijdens de middag brak even de zon door.
Daarna werd het weer bewolkt.
Door de zwakke zuidwesten wind werd iets zachtere lucht aangevoerd.
Daarom werd het in Prinsenbeek 18,4 C maar dat is nog ruim onder normaal.
Op dag 19 was het eerst zwaar bewolkt maar rond 11.00 uur klaarde het op en kwam de zon er door.
Na het middaguur wisselende bewolking met zonnige perioden.
Tegen de avond begon de bewolking op te lossen.
Tijdens de zonnige momenten liep tijdens de middag in Prinsenbeek op tot 22,4 C.
Dat is iets onder normaal voor deze tijd van het jaar.
Op dag 20 hebben we een fraaie zonnige dag gehad.
Tegen de avond kwam er wat hoge bewolking en moest de zon een beetje inleveren.
Door de zwakke zuidoosten wind werd warme lucht aangevoerd.
Daardoor kon de temperatuur na, na vierdagen met lage waarden,
weer eens op lopen tot de zomerse waarde van 26,2 C.
Op dag 21 profiteerden we van hoge luchtdruk.
De zwakke zuidoosten wind voerde warme lucht aan.
De zon scheen voluit en tijdens de middag waren er wat wolkenvelden.
Door dat alles werd het in Prinsenbeek 27,4 C en dat is ruim boven het langjarige gemiddelde.
Dag 22 begon met wat lichte bewolking.
Maar deze bewolking verdween al snel en daarna kregen we een zon overgoten dag.
Met een zwakke tot matige wind liep de temperatuur op tot een aangename 27,9 C.
Een dag om van te genieten, wat veel mensen ook deden.
Ook dag 23 begon goed met wat hoge bewolking.
Deze bewolking verdween al snel en we kregen een strak blauwe hemel.
De temperatuur ging dan ook vlot de hoogte in.
Rond het middaguur kwam er bewolking vanuit het zuiden opzetten.
In de loop van de middag werd de bewolking dikker waardoor de zon het wat moeilijker had.
Ook de wind nam in kracht toe en er waren ook enkele windvlagen.
De temperatuur kwam uiteindelijk uit op 26,8 C.
Dat was geen onaardig weer om buiten allerlei dingen te ondernemen.
Tegen 17.00 uur was de bewolking zo dik dat de zon het moest opgeven.
Om 17.30 uur viel de eerste regen wat later over ging in buiige regen.
Daardoor kelderde de temperatuur een stuk omlaag.
Pas tegen middernacht van dag 24 werd het droog.
Overdag was er eerst veel bewolking en de zwakke wind kwam uit het zuidoosten.
Rond 13.00 uur trok een buienlijntje over.
Daarna was er tijdens de middag nog enige tijd zon, maar vanaf 17.00 uur vielen er regelmatig buien.
Sommigen daarvan gingen vergezeld van onweer en windstoten.
Tijdens de zonnige momenten werd het in Prinsenbeek 22,6 C en dat is vrijwel normaal voor eind augustus.
Tijdens de avond en nacht naar dag 25 vielen er nog regelmatig buien.
Rond 05.00 uur viel er een laatste bui.
s Morgens eerst zonnig maar rond 09.30 uur viel er ook nog een pittige bui.
Daarna wisselend bewolkt met zonnige momenten.
Er stond een matige zuidwesten wind en de temperatuur liep nog even op tot iets boven de 20 C.
Tegen de avond naderde een nieuw regengebied en daaruit viel matige tot soms zware regen.
De avond en in de nacht naar dag 26 vielen er nog veel buien.
Overdag wisselend bewolkt met zonnige momenten.
Er stond vrij veel wind uit het zuiden.
De temperatuur is deze maand als een jojo.
Vandaag werd het met een maximum van 26,2 C weer eens zomers warm.
Op de avond vooraf gaand op dag 27 begon het vanaf ongeveer 20.45 uur weer flink te plenzen.
Af en toe was er ook wat klank en lichtspel (onweer) bij te horen en te zien.
Rond 22.00 uur werd het droog.
Daarna volgde een rustige nacht naar dag 27.
Overdag veel bewolking en vanaf 11.00 uur tot ongeveer 15.30 uur lichte regen.
Voor de zon was er geen ruimte en de middagtemperatuur schommelde rond slecht 15 graden.
Op dag 28 was het weer aardig opgeknapt.
Er was weer eens volop ruimte voor de zon en de wind deed het rustig aan.
Tijdens de middaguren waren er mooie wolkenpartijen te zien.
De temperatuur liep in Prinsenbeek op tot 22,4 C en dat betekende een zogenaamde warme dag.
Na een nacht naar dag 29 met een minimale temperatuur van 10,9 C begon de dag onbewolkt.
In de loop van de dag waren er wel enkele kleine wolkjes maar daar hadden we geen last van.
Ook de noordwesten wind deed het heel rustig aan zodat iedereen kon genieten van het weer.
De middag temperatuur kwam uiteindelijk uit op een zomerse waarde van 25,4 graden.
Na 19.00 uur kwam er bewolking op zetten, maar het bleef droog.
Op dag 30 rond 07.00 uur werden we wakker gemaakt door een onweersbui.
Er waren flinke klappen bij en de donder was zwaar en bleef lang door rommelen.
Maar rond 09.00 uur werd het droog en de zon liet zich zien.
In de loop van de ochtend verdween de meeste bewolking en kon de zon zijn werk gaan doen.
De temperatuur schoot al snel de 20 graden voorbij en kwam uiteindelijk uit op 26,4 graden.
Door de hoge vochtigheid voelde het benauwd aan.
Tijdens de middaguren kwam er hoge bewolking waar de zon last van had en de temperatuur stijging stagneerde.
Uiteindelijk werd de bewolking steeds dikker en moest de zon het opgeven.
s Avonds naderde vanuit het zuidwesten een onweersstoring.
Het heeft uren gebliksemd en af en toe wat gerommeld.
De regen bleef nog lang uit maar vanaf ongeveer 23.30 uur viel er toch enige tijd vrij zware regen.
Daarna werd het droog maar rond 02.00 uur van dag 31 was er even een heuse wolkbreuk.
In 10 minuten tijd viel er 15,6 mm neerslag met een hoogste neerslag intensiteit 245 mm per uur.
Ook zat er onweer en hagel bij.
Overdag was het een groot gedeelte van de dag zonnig en liep de temperatuur op tot 28,9 C.
Na 15.00 uur verdween de zon achter opkomende bewolking.
Daaruit viel weer zware regen en ook was er weer onweer bij.
De storing bracht ook de welkome koelte met zich mee.
En zo namen we in stijl afscheid van de klimatologische zomer.


Hieronder een staatje met nog wat cijfers en feiten.

Gemiddelde maand temperatuur :

19

,

9

oC

Maximale temperatuur :

31

,

oC

Minimale temperatuur : 10 ,

8

oC

Minimale  gras temperatuur : 11 ,

1

oC

Gemiddelde  Maximale temperatuur : 25 ,

1

oC

Gemiddelde  Minimale temperatuur : 14 ,

8

oC

Gemiddelde  Gras temperatuur : 14

8

oC

Totale hoeveelheid neerslag : 178 ,

6

mm

Totale hoeveelheid zon :

161

:

53

uur

Maximale windsterkte : 61

2

Km/h

Gemiddelde windsterkte : 4 ,

68

Km/h

Gemiddelde windrichting : ZO
Gemiddelde luchtdruk :

1013

,

5

hPa

Gemiddelde luchtvochtigheid :

69

,

6

%

Aantal dagen regen :

18

Aantal dagen mist :

0

Aantal dagen onweer :

5

Aantal dagen hagel :

1

Aantal dagen sneeuw :

0

Aantal dagen ijzel :

0

 
September 2015 te koud, winderig en aan de natte kant.

Met de aanvang van de meteorologische herfst trad er ook op dag 1 een weersverandering op.
In de vroege ochtend trok er een buitje over Prinsenbeek.
Daarna werd het een dag met wisselende bewolking en zonnige perioden.
Door de zwakke noordwesten wind werd vrij koele lucht aangevoerd.
De temperatuur liep in Prinsenbeek nog op tot 19,3 C maar dat is enkele graden onder normaal voor begin september.
Het is even wennen maar ook op dag 2 was het wisselvallig en koel weer.
Rond 9.00 uur viel er tijdelijk regen.
Daarna eerst bewolkt en later wisselend bewolkt en vooral tijdens de middag veel zon.
Door de noordwestelijke wind werd zuivere maar koele lucht aangevoerd.
Het kwik liep in Prinsenbeek niet verder op dan tot 18,6 C en dat is te laag voor deze tijd van het jaar.
Op dag 3 opnieuw een dag met bewolking en zonnige perioden.
Tijdens de middag viel er nog een enkel buitje.
Door de zwakke westenwind werd koele zeelucht aangevoerd.
De veroorzaker van dit weer is het gevolg van een gebied van lage luchtdruk midden op de Noordzee.
Dat leverde een magere maximumtemperatuur op van 17,5 C.
Dat is ruim 4 graden onder normaal.
In de nacht naar dag 4 viel rond 03.00 uur enige tijd regen.
Overdag was het, op enkele zonnige momenten na, meest bewolkt.
Af en toe trokken lichte buitjes over Prinsenbeek.
In de loop van de dag trok de wind flink aan en was veranderlijk van richting.
De temperatuur liep op tot slechts 17,1 C.
s Avonds vielen er geregeld fikse buien.
Ook in de nacht naar dag 5 vielen er buien.
Overdag is het herfstachtig weer door gegaan.
Bewolking wisselde af met sporadische opklaringen, maar er waren ook buien en een stevige wind.
Op het einde van de middag waren er bredere opklaringen zodat we de blauwe lucht en zon konden zien.
De temperatuur liep op tot een magere 15,9 C.
De afgelopen 24 uur is er 23,0 mm bij gevallen in de regenmeters.
Op dag 6 hebben we te maken gehad met wisselende bewolking.
Wolkenvelden wisselden af met felle opklaringen.
Uit de bewolking viel geregeld een klein buitje, maar tijdens de opklaringen konden we genieten van de zon.
Met een matige wind uit noordwestelijke richting liep de thermometer op tot een magere 15,8 C.
Ook op dag 7 was wisselvalligheid troef.
Vanaf de Noordzee trokken geregeld buien over onze omgeving.
De laatste bui viel even na het middaguur.
Af en toe was er een kort zonnig moment.
De zwakke wind bracht opnieuw koele zeelucht aan.
Met een maximum van 17,1 C moesten we het vandaag doen en dat is enkele graden onder normaal.
Het is op dag 8 een meest bewolkte dag geweest.
Slechts af en toe was er een knipoog van de zon.
De noorden tot noordoosten wind was zwak en de temperatuur liep in Prinsenbeek op tot 17,9 C.
Dat is nog steeds te laag voor deze tijd van het jaar.
Er was ook nog goed nieuws: het was de eerste droge dag van deze maand.
In de nacht naar dag 9 klaarde het helemaal op.
Daarna volgde een dag met veel zon.
Tijdens de middaguren kwamen er stapelwolken voor, die tegen de avond weer verdwenen.
De matige wind kwam uit oostelijke richtingen.
De temperatuur liep in Prinsenbeek op tot een aangename hoogte van 20,3 C.
Bij zonsopkomst van dag 10 was er veel sluierbewolking, maar daar had de zon geen enkele moeite mee.
Tijdens de middaguren waren er alleen wat vriendelijke wolkjes die later oplosten.
De zwakke tot matige wind kwam uit oostelijke richtingen die uit de zon fris aanvoelde.
Na een heldere, frisse nacht konden we op dag 11 genieten van fraai nazomerweer.
Het was tot de middag onbewolkt, daarna kwamen de bekende stapelwolkjes.
De zwakke wind kwam uit oostelijke richtingen.
Die voelde wat frisjes aan, maar toch werd het met een maximum van 21,1 C een zogenaamde warme dag.
Tegen het eind van middag begon de bewolking op te lossen.
In de nacht naar dag 12 is er bewolking binnen komen drijven.
De temperatuur is niet verder gedaald dan 12,7 C.
Deze zaterdag is geheel bewolkt begonnen.
Rond 09.00 uur vielen de eerste druppels regen maar veel regen is het niet geworden.
Vanaf 10.30 uur waren er enkele zonnige perioden.
Maar in de loop van de middag was het weer gedaan met de zon.
De bewolking overheerste en uit de bewolking viel af en toe wat lichte regen.
Ondanks weinig zon liep de temperatuur toch op tot 20,6 C.
In de nacht naar dag 13 zijn er enkele buitjes gevallen.
In de loop van de nacht is het droog geworden en is de meeste bewolking verdwenen.
De dag begon dan ook met een lichte bewolking.
De zon was al vroeg van de partij.
In de loop van de ochtend kwam er meer en meer hoge bewolking.
In de middag begon de zon het moeilijk te krijgen.
Maar de bewolking werd steeds dikker en de zon moest het opgeven.
Rond 17.45 uur viel er zelfs een buitje uit deze bewolking.
De lage barometerstand beloofde voor dag 14 niet veel goeds op weergebied.
Het was wisselvallig met felle zonnige momenten vooral tijdens de middag en avond geregeld buien.
Bij sommige buien was ook onweer te horen.
In de loop van de dag nam de wind toe en draaide naar zuidelijke richtingen.
Daardoor werd het in Prinsenbeek nog 19,5 C en dat is vrijwel normaal voor half september.
Tegen de avond nam de wind in kracht af.
Op dag 15 had het weer een herfstachtig karakter.
Er waren buien afgewisseld door zonnige momenten.
Het was door de stevige wind onstuimig weer met windstoten tot 54,7 km/u.
De temperatuur bleef met een maximum van 17,3 C onder normaal.
Op dag 16 trokken wolkenvelden over het land.
Daaruit vielen in de vroege ochtend en voormiddag enkele buien.
Daarna was het enkele uren droog en liet de zon zich rond 13.30 uur zelfs even zien.
Maar vanaf 14.45 uur vielen er weer regelmatig buien.
Tegen de avond klaarde het nog op en kwam de zon er nog goed door.
Met de matige wind uit zuidoostelijke richtingen werd vrij zachte lucht aangevoerd.
In Prinsenbeek liep de temperatuur nog op tot 19,2 C en dat is vrijwel normaal.
In de nacht en ochtend van dag 17 vielen er buien.
Vanaf 13.00 uur trok een groot regengebied over het land.
Ook Prinsenbeek kreeg daar langdurig mee te maken.
Pas tegen 17.00 uur werd het droog en daarna klaarde het snel op.
De zon kreeg toen nog ruimte en die maakte daar dan ook gebruik van.
De middagtemperatuur schommelde vandaag rond 15 16 graden.
Dat is aan de lage kant voor half september.
Na alle nattigheid van dag 17 is het weer op dag 18 aardig opgeknapt.
Er waren wolkenvelden maar vooral vanaf ongeveer 11.00 uur ook zonnige perioden.
De zwakke wind was veranderlijk van richting.
Het werd in Prinsenbeek 18,4 C en dat is iets onder normaal voor deze tijd.
Dag 19 begon wat nevelig.
De bewolking had het voor een groot deel van de dag voor het zeggen.
Uit deze bewolking viel ook nog een bui
Maar na het middag uur kwamen er ook enkele zonnige momenten.
De temperatuur liep vandaag op tot 17,6 C.
Dit is iets onder de normale waarden voor deze tijd van het jaar.
In de nacht naar dag 20 is de temperatuur gedaald tot 8,4 graden.
De dag begon met lichte bewolking.
De zon was al vroeg aan het werk om de boel op te fleuren.
Rond het middaguur kwam er bewolking opzetten die de zon afschermde.
Maar na een uurtje kwamen er meer en meer opklaringen.
Met een matige wind uit westelijke richting liepen de thermometers op tot een aangename 20,3 C.
Aan het begin van de avond verdween de meeste bewolking en het begon snel af te koelen.
Na een frisse nacht naar dag 21 was de zon er vanmorgen al vroeg bij.
Tot ongeveer 13.30 uur bleef het zonnig.
Daarna begon bewolking op te komen die hoorde bij een storing die ons land vanuit het westen naderde.
De zwakke wind kwam vandaag variabel uit het noorden tot het zuiden.
De temperatuur was overdag met 18,5 C vrijwel normaal voor deze tijd van het jaar.
Op dag 22 hadden we te maken met erg wisselvallig weer.
Er vielen regelmatig buien.
Af en toe waren er zonnige momenten vooral tijdens de middaguren.
De temperatuur bleef vandaag steken op 16,4 C.
Dat is aan de lage kant voor eind september.
Op dag 23 is om 10.20 uur de Astronomische herfst begonnen.
Dinsdagavond en in de vroege ochtend van woensdag vielen er enkele fikse buien.
Bij zonsopgang was er even een waterig zonnetje te zien.
Al snel werd het zwaar bewolkt en naderde vanuit het noordwesten een gebied met regen.
Daaruit begon het om 10.00 uur te regenen en dat hield aan tot bijna 13.30 uur.
Daarna vielen er nog enkele losse buitjes en tegen het eind van de middag klaarde het op.
Tegen 18.30 uur werd het nog even zonnig, maar de zon gaat nu al vroeg onder.
De temperatuur was vandaag met 14,8 C enkele graden beneden normaal.
Op dag 24 was het opnieuw herfstachtig weer.
s Morgens viel er een licht buitje.
Rond 10.30 uur was het even zonnig, maar daarna kregen we de zon niet meer te zien.
Omstreeks 13.30 uur viel er even wat motregen.
Maar vanaf 17.00 begon het licht te regenen.
De zwakke tot matige wind kwam uit het zuiden tot westen.
De middagtemperatuur bleef met een maximum van 15,8 C ruim onder normaal.
Ons weer werd op dag 25 bepaald door een opkomend hoge drukgebied.
Daardoor was er een belangrijke weersverbetering.
De dag begon zonnig en in het oosten was de planeet Venus als een heldere ster prachtig te zien.
In de loop van de dag kwamen er wolkenvelden en tijdens de middag was de zon even verdwenen.
Later kreeg de zon weer de ruimte bij een zwakke tot matige west tot noordwesten wind.
De temperatuur was met een maximum van 18,7 C normaal voor eind september.
De nacht naar dag 26 is vrij helder verlopen.
Daardoor daalde de temperatuur tot 5,3 C.
Op enkele beschutte plaatsen lag er een dun laagje ijs op de platte daken.
De dag is begonnen met lichte bewolking.
De zon was al vroeg aan het werk om de temperatuur op te krikken.
Veel wind was er niet.
In de loop van de ochtend kwamen er wolkjes waar de zon zich achter kon verschuilen.
Na het middaguur kwam er meer en meer bewolking.
Met een matige wind uit noordelijke richting liep de temperatuur op tot 17,9 C.
Aan het begin van de avond verdween de bewolking weer.
Na een frisse nacht met een minimum temperatuur van 7,2 C begon dag 27 onbewolkt.
Veel wind was er ook niet.
Na het middaguur kwamen er wat kleine wolkjes maar daar hadden we geen last van.
In de loop van de middag kwamen er wat grotere stapelwolken waar de zon wat last van had.
De temperatuur liep vandaag op tot een aangename 18,3 C tenminste als je in de zon bleef.
Aan het begin van de avond was alle bewolking weer verdwenen.
In de nacht naar dag 28 was er een prachtige maansverduistering te zien.
Het weer werd vandaag bepaald door een hogedrukgebied boven de Noordzee.
Maar mooi zonnig weer was het niet, want er trok een wolkenband over ons land.
Er stond een zwakke schrale wind uit noordoostelijke richtingen die frisjes aanvoelde.
Dat had ook zijn invloed op de temperatuur die bleef steken op 17,3 C.
De zon was er op dag 29 al vroeg bij.
Tijdens de middag waren er naast stapelwolken ook hoge sluiers aan de lucht te bespeuren.
De zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen zorgde voor aanvoer van heldere en koele lucht.
Dat had ook gevolgen voor de temperatuur die in Prinsenbeek opliep tot 18,7 C.
Dat is ongeveer normaal voor eind september.
Op dag 30 werd het herfstweer in stijl afgesloten.
Met dit heldere weer staat Venus deze tijd in de ochtend hoog en zeer helder aan de oostelijke hemel.
Nog steeds is het door een standvastig hogedruk gebied in onze omgeving mooi nazomersweer.
Alleen tijdens de middag waren er wat mooi weer wolkjes.
Er stond een matige wind uit oostelijke richtingen die schraal aanvoelde.
Het werd in Prinsenbeek vandaag 18,2 C en dat is normaal voor eind september.


Hieronder een staatje met nog wat cijfers en feiten.

Gemiddelde maand temperatuur :

14

,

3

oC

Maximale temperatuur :

21

,

oC

Minimale temperatuur : 5 ,

3

oC

Minimale  gras temperatuur : 5 ,

6

oC

Gemiddelde  Maximale temperatuur : 18 ,

2

oC

Gemiddelde  Minimale temperatuur : 10 ,

3

oC

Gemiddelde  Gras temperatuur : 10

1

oC

Totale hoeveelheid neerslag : 88 ,

4

mm

Totale hoeveelheid zon :

114

:

14

uur

Maximale windsterkte : 54

7

Km/h

Gemiddelde windsterkte : 4 ,

68

Km/h

Gemiddelde windrichting : ZW
Gemiddelde luchtdruk :

1016

,

4

hPa

Gemiddelde luchtvochtigheid :

79

,

6

%

Aantal dagen regen :

19

Aantal dagen mist :

0

Aantal dagen onweer :

1

Aantal dagen hagel :

0

Aantal dagen sneeuw :

0

Aantal dagen ijzel :

0

 

 Oktober 2015 was droog maar aan de koude kant.

Dag 1 van oktober, ging wat het weer betreft, gewoon verder waar september eindigde.
De zon stond aan een staalblauwe lucht.
Geen wolkje te bekennen.
De wind kwam nog steeds uit oost tot noordoost.
De temperatuur was met 17,0 C vrijwel normaal voor begin oktober.
Na een frisse nacht werd het op dag 2 opnieuw een stralend zonnige dag.
De wind kwam weer uit de noordoosthoek.
In de wintermaanden zou dat binnen enkele dagen al een dikke ijsvloer opleveren.
Door de zwak tot matige wind bleef de temperatuur relatief hoog.
Maar in de zon en uit de wind was het goed toeven.
Na alle onbewolkte dagen van de afgelopen tijd viel het op dag 3 met de helderheid wat tegen.
De dag begon al met vrij veel bewolking.
De zon probeerde wel door de bewolking heen te komen maar dat lukte niet echt.
Na het middaguur was de zwaarste bewolking verdwenen maar er bleef veel hoge bewolking over.
Daar had de zon ook een beetje last van maar de temperatuur liep uiteindelijk op tot een aangename 20,1 graden.
Ook de wind deed het heel rustig aan zodat het toch aangenaam weer was.
Na een vrij heldere nacht naar dag 4 was de temperatuur gedaald tot 6,6 graden.
Daardoor begon de dag wat nevelig.
Rond 08.30 uur kwam de zon op om de boel op te fleuren.
Op wat hoge bewolking na had de zon het alleenrecht aan de hemel.
Er stond een zwakke zuidwesten wind en de middag temperatuur liep op tot 18,9 graden.
Alweer een prachtige en zonnige dag om van te genieten.
Op dag 5 was het opnieuw een droge dag en dat was de tiende op rij.
Het was even wennen maar de zon kregen we nauwelijks te zien.
Er stond een zwakke wind uit het zuiden tot zuidoosten.
Door gebrek aan zon bleef de temperatuur steken op 16,4 C.
Maar dat is toch ongeveer normaal voor begin oktober.
Tijdens de avond naar dag 6 begon het uit een overtrekkend regengebied om ongeveer 21.00 uur licht te regenen.
Het regende langdurig want pas rond 03.30 uur werd het droog.
Daarna was het enkele uren mistig met een zichtbeperking van +/- 300 meter.
In de loop van de voormiddag trok de mist op maar het bleef bewolkt.
Rond 18.00 uur klaarde het op en kreeg de zon nog even de ruimte.
Door de zwakke wind uit zuidoostelijke richting werd vrij zachte lucht aangevoerd.
Daardoor liep de temperatuur in Prinsenbeek deze dag op tot 18,2 C.
In de nacht naar dag 7 bleven de temperaturen ruim boven de 10 graden.
Overdag had bewolking de overhand.
Alleen rond 11.30 uur was de zon er even.
Na het middag uur viel er regelmatig lichte tot matige regen uit overtrekkende buitjes.
Bij een zwakke zuidenwind werd het in Prinsenbeek 16,4 C dat is vrijwel normaal.
In de nacht naar dag 8 vielen nog een paar laatste buitjes.
Overdag was het rustig weer met in de voormiddag de meeste bewolking.
Tijdens de middaguren brak de bewolking open en kregen we nog wat zonnige momenten.
De verschillen in temperatuur waren tijdens de nacht en overdag maar enkele graden.
Tijdens de ochtenduren van dag 9 was er dikke bewolking.
Van 9.00 uur tot 11.00 uur viel daar wat lichte regen uit.
Na het middaguur klaarde het op en kregen we nog mooie zonnige perioden.
Tegen de avond was het helder geworden en windstil.
De temperatuur was met een maximum van 17,2 C vrijwel normaal voor deze tijd van het jaar.
Dag 10 begon vrij helder waardoor je de kleine maansikkel en sterren nog kon zien.
Maar als vlug trok een wolkendeken over Prinsenbeek.
Rond 11.30 uur begonnen er gaten in de bewolking te komen en konden we de zon weer zien.
Na het middaguur hebben we een zonnige middag gekregen.
Er stond een schrale oostenwind die het voor het gevoel wat kouder maakte.
Door de wat koudere oostenwind liep de temperatuur niet verder op dan 14,7 C.
Dit is iets onder de normale waarde voor deze tijd van het jaar.
Aan het begin van de avond viel de wind helemaal weg.
Dag 11 begon met een kraak heldere hemel.
De minimale temperatuur was 3,9 C.
Daarna volgde een zon overgoten dag.
Er was wel wat lichte bewolking maar daar hadden we geen last van.
De temperatuur was om 12.00 uur nog niet boven de 10 C gekomen.
Met een zwakke wind uit oostelijke richting liep de temperatuur op tot een magere 12,2 C.
Dit is enkele graden onder het normale niveau voor deze tijd van het jaar.
De nacht naar dag 12 was met een minimum van 2,1 C de koudste sinds 28 april van dit jaar.
Overdag was het licht bewolkt bij een zwakke oostenwind.
Daardoor voelde het, vooral uit de zon en in de wind, koud en schraal aan.
De temperatuur bleef met een maximum van 10,8 C flink onder normaal.
Het is te koud voor de tijd van het jaar door de aanvoer van koude lucht uit Siberi.
Overdag warmt het niet voldoende op want de zon heeft nu ook minder kracht.
Na een frisse nacht naar dag 13 zagen we boven Nederland vrij veel wolkensluiers.
In de loop van de dag deed de zon af en toe een poging om de boel wat op te warmen.
Veel haalde dat niet uit en tijdens de middag nam de noordoosten wind nog iets toe.
De middagtemperatuur bleef vandaag steken op 6,1 C.
Door de wind voelde het gevoelig kouder en guur aan.
Voor het middaguur op dag 14 was het al bewolkt.
Vanaf ongeveer 12.00 uur begon het licht te regenen.
Daarna werd het een regenachtige middag en avond.
In combinatie met de wind en de veel te lage temperaturen voelde het buiten waterkoud aan.
De winterkleding kan weer uit de kast, want die kunnen we buiten goed gebruiken.
Op de ochtend van dag 15 hing er een dikke wolkendeken over onze omgeving.
Daaruit viel vanaf 11.00 uur geregeld wat motregen.
Na 13.00 uur begon het licht tot matig te regenen en dat stopte pas aan het eind van de middag.
De zwakke wind wist geen richting te kiezen en was dan ook erg veranderlijk.
Zoals we gewend zijn de laatste dagen was de middagtemperatuur met 6,6 C +/- 8 9 graden te laag voor half oktober.
Tijdens de avond en nacht naar dag 16 vielen er nog enkele buien.
Daarbij liep de temperatuur iets op en het bleef overdag bewolkt.
In de loop van de middag begon het opnieuw te regenen.
De temperatuur liep nog wat op maar bleef opnieuw te laag voor deze tijd van het jaar.
De derde dag op rij dat we de zon niet te zien kregen.
Tijdens de avond en nacht naar dag 17 viel er nog geruime tijd motregen.
Deze dag begon -zoals we al gewend zijn- bewolkt en somber.
Het was windstil en het was een heel klein beetje nevelig.
In de loop van de ochtend viel er af en toe nog wat motregen.
Na het middaguur bleef het droog.
Veel wind was er niet en de temperatuur liep op tot een magere 9,3 C.
Op dag 18 was er in de ochtend even zon.
Daarna tijdelijk mist met een zicht van ongeveer 200 meter.
De mist verdween snel en toen kreeg de zon nog wat ruimte.
Al snel dreef bewolking van een storing over onze omgeving.
Rond 11.00 uur viel er even wat lichte regen.
De temperatuur liep op tot iets boven de 11 graden.
In de nacht naar dag 19 was er nauwelijks daling van temperatuur.
Af en toe viel er nog wat motregen.
Overdag overheerste de bewolking maar het bleef droog.
Wind was er nauwelijks en het werd 12,2 C.
Dat was opnieuw te laag voor deze tijd van het jaar.
Het weer van dag 20 werd bepaald door overdrijvende wolkenvelden.
Tijdens de voor- en namiddag viel er soms wat lichte regen en motregen.
Aan het eind van de middag klaarde het op en tegen de avond was de meeste bewolking verdwenen.
Maar de zon gaat in deze tijd vroeg onder dus die kregen we maar even te zien.
Nog steeds waren de temperaturen overdag onder normaal voor deze tijd van het jaar.
Het weer was op dag 21 opnieuw grijs, grauw, kil en nat.
Men noemt dit ook wel soepkippenweer.
De zwakke tot matige wind kwam uit zuidelijke richtingen.
Voor de zon was er weinig of geen ruimte.
Vanaf 13.30 uur viel er regelmatig wat lichte regen.
Het werd daarna een druilerige middag en avond.
De temperatuur overdag was weer eens te laag voor eind oktober.
Tijdens de avond en nacht naar dag 22 bleef het regenachtig.
De temperatuur zakte in de nacht nauwelijks.
Tijdens de ochtenduren hield de lichte regen en motregen aan.
Pas na 13.00 uur werd het droog en klaarde het wat op maar voor de zon was maar weinig ruimte.
De aangevoerde lucht kwam uit het westen en daarmee werd vrij zachte lucht aangevoerd.
Daardoor liep de temperatuur tijdens de middag in Prinsenbeek op tot 13,6 C.
Een hogedrukgebied boven Duitsland hield op dag 23 storingen op afstand.
Wel speelde bewolking een belangrijke rol.
Alleen tijdens de middaguren was er af en toe een kort zonnig moment.
Door de zwakke zuidenwind liep in Prinsenbeek de temperatuur op tot 14,2 C.
Dat is vrijwel normaal voor eind oktober.
In de nacht naar dag 24 is de temperatuur niet verder gedaald dan 9,9 C.
Overdag had de bewolking het weer voor het zeggen.
Na het middaguur probeerde de zon er wel door te komen.
Maar dat lukte niet echt en het bleef een zwak schijnsel door de bewolking heen.
Met een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting liepen de thermometers op tot 14,2 C.
Dit is ongeveer normaal voor deze tijd van het jaar.
Vanaf 19.30 uur begon het licht te regenen.
In de nacht naar dag 25 zijn er nog enkele buitjes gevallen.
De dag begon grijs en somber.
Maar rond 09.50 uur verdween de meeste bewolking en kregen we de zon te zien.
Veel wind stond er niet dus was het al snel aangenaam in het zonnetje.
Maar rond 10.45 uur kwam er weer bewolking opzetten waar de zon wat moeite mee had.
Tijdens de middaguren wisselde bewolking en zonnige momenten elkaar af.
Aan het begin van de avond was de meeste bewolking verdwenen.
Op dag 26 werd het kort voor zonsopgang mistig met een zicht van ongeveer 300 meter.
De mist verdween na een tijdje en toen kregen we eindelijk weer eens een zonnige dag.
Er was alleen wat sluierbewolking maar daar had de zon geen last van.
De zwakke zuidoosten wind voerde zacht lucht aan.
Daardoor liep het kwik in Prinsenbeek op tot 16,2 C.
De nacht naar dag 27 was helder en frisjes.
De volle maan was heel de avond, nacht en in de vroege ochtend prachtig te zien.
Vlak voor zonsopgang was er in het oosten een mooie samenstand te zien van de planeten Venus, Jupiter en Mars.
Overdag was het zonnig met alleen wat sluierbewolking.
Rond 14.30 uur begon een wolkenband onze omgeving op te trekken en kreeg de zon het moeilijk.
Met de zwakke zuidoostenwind werd zachte lucht aangevoerd.
De temperatuur liep op tot een zeer aangename 19,5 C.
Op dag 28 kregen we de zon bijna niet te zien.
In de ochtend waren er nog wat blauwe plekken in de lucht waar de zon even doorheen kwam.
Later trok alles dicht en bleef het heel de dag geheel bewolkt.
Uit deze bewolking vielen in de ochtend enkele druppels regen.
De zwakke zuidoosten wind voerde nog vrij zachte lucht aan.
Maar die werd door de zon niet op gewarmd.
Op dag 29 liet de zon zich weer eens van de goede kant zien.
Er dreven regelmatig wat wolken over maar alleen tijdens de middaguren had de zon het daar soms lastig mee.
Tegen de avond was de bewolking bijna helemaal opgelost en viel de zwakke wind helemaal weg.
De temperatuur liep in Prinsenbeek op tot 15,5 C, dat is ruim boven het langjarig gemiddelde.
Ook op dag 30 werd ons weer bepaald door een hogedrukgebied boven centraal Europa.
Daarmee werden Oceaandepressies op afstand gehouden.
De zwakke wind uit zuid tot zuidoost voerde vrij zachte lucht aan.
De zon had af en toe last van hoge sluierbewolking en wolkenvelden.
Toch was het met een maximum van 16,1 C nog aangenaam voor deze tijd van het jaar.
Op dag 31 hebben we een zon overgoten dag gekregen.
Er was wat hoge bewolking en contrails van vliegtuigen maar daar had de zon niet veel last van.
De wind was zwak tot matig uit zuidoostelijke richting.
Met een temperatuur van 16,6 C was het buiten goed uit te houden.
Deze temperatuur is ruim boven de normale waarde voor eind oktober.


Hieronder een staatje met nog wat cijfers en feiten.

Gemiddelde maand temperatuur :

10

,

8

oC

Maximale temperatuur :

20

,

oC

Minimale temperatuur : 2 ,

1

oC

Minimale  gras temperatuur : 2 ,

7

oC

Gemiddelde  Maximale temperatuur : 14 ,

2

oC

Gemiddelde  Minimale temperatuur : 7 ,

5

oC

Gemiddelde  Gras temperatuur : 7

1

oC

Totale hoeveelheid neerslag : 44 ,

0

mm

Totale hoeveelheid zon :

97

:

25

uur

Maximale windsterkte : 33

8

Km/h

Gemiddelde windsterkte : 2 ,

88

Km/h

Gemiddelde windrichting : ZO
Gemiddelde luchtdruk :

1017

,

5

hPa

Gemiddelde luchtvochtigheid :

85

,

0

%

Aantal dagen regen :

16

Aantal dagen mist :

3

Aantal dagen onweer :

0

Aantal dagen hagel :

0

Aantal dagen sneeuw :

0

Aantal dagen ijzel :

0

 

 November 2015 gaat de boeken in als warm en zeer nat.

De nacht naar dag 1 was het helder en daalde de temperatuur tot 4,7 C.
Veel wind stond er niet dus ontstond er in de vroege ochtend wat nevel.
Deze nevel loste al vlug weer op zodat we konden genieten van de opkomende zon.
Er was wat hoge bewolking en contrails van vliegtuigen maar daar hadden we geen last van.
We hebben dan ook een zonovergoten dag gekregen.
Veel wind was er niet en de temperatuur liep op tot een aangename 17,0 C.
Dit is erg ruim boven het normale niveau voor begin november.
De nacht naar dag 2 was helder en koud.
In de vroege ochtend lag er ijs op de platte daken.
In het buiten gebied waren enkele ondiepe mistbanken.
Daarna werd het een fraaie zonnige novemberdag.
Er stond een zwakke wind uit het zuidoosten.
En het werd, ondanks de zwakker wordende zon, in Prinsenbeek 15,4 C.
Dat is ruim boven het langjarige gemiddelde voor begin november.
Dag 3 begon fris en onbewolkt.
In de loop van de voormiddag verschenen vanuit het zuiden de eerste wolkenveldjes.
Tijdens de middag was het weer zonnig, maar bij het vorderen van de dag kwam er weer veel hoge bewolking.
Daardoor kreeg de zon het moeilijk.
De zwakke wind voerde zachte lucht aan en daardoor liep de temperatuur in Prinsenbeek op tot 18,0 C.
Dat is ongeveer 6 graden boven normaal voor november.
Het is Op dag 4 een bewolkte dag geweest.
In de ochtend en tijdens de middaguren was er af en toe een knipoog van de zon.
Rond 15.00 uur viel er wat lichte regen.
Door de matige zuidenwind werd zachte lucht aangevoerd.
Daardoor waren de temperaturen met maxima van 15,8 C opnieuw ruim boven normaal.
Op de ochtend van dag 5 was het geheel bewolkt en viel er af en toe lichte regen.
Later waren er wat opklaringen, maar echt zonnig werd het niet.
Nog steeds werd er vanuit het zuiden zachte lucht aangevoerd.
Daardoor was het zowel in de nacht als overdag erg zacht en werd het in Prinsenbeek overdag 15,5 C.
Tijdens de avond en nacht naar dag 6 passeerde een groot regengebied over onze omgeving.
Daaruit viel langdurig lichte regen en motregen.
Daarbij viel de hoge temperatuur op in de nacht.
Overdag was het bewolkt en rustig najaar weer.
Tijdens de middag was er af en toe een zonnig moment.
Er naderde toen vanuit het zuidwesten een nieuw regengebied.
Daaruit begon het omstreeks 16.00 uur licht tot matig te regenen.
De avond vooraf gaand aan dag 7 liep de temperatuur alleen maar op.
Pas na middernacht kwam er een einde aan deze temperatuur stijging en daalde uiteindelijk naar 14,4 graden.
Overdag was het zoals de vorige dagen bewolkt.
Om 11.15 uur viel er nog wat lichte regen, daarna was het bewolkt maar droog.
Er stond een matige wind uit zuidwestelijke richting die de temperatuur naar 18,5 graden bracht.
Dit zijn eigenlijk geen temperaturen voor begin november.
Aan het einde van de middag waren er enkele opklaringen maar toen was het al te laat voor de zon.
Aan het begin van de avond viel er opnieuw wat regen.
Op de vroege ochtend van dag 8 werden we getrakteerd op dichte mist.
In de loop van de ochtend trok de mist op maar er bleef bewolking aanwezig.
De zon prikte tussen de wolken heen om de boel op te fleuren.
Maar de bewolking bleef de overhand houden.
Desondanks diep de temperatuur vandaag op tot 16,2 graden.
Na middernacht van dag 9 vielen er enkele buitjes.
Overdag bleef de bewolking hardnekkig aanwezig met tijdens de middag toch nog enkele opklaringen.
Daarbij daalde de temperatuur, die in de nacht opliep tot 17,1 C, enkele graden.
Daardoor kwam de middagtemperatuur uit op ongeveer 13 14 graden.
Er stond een vrij krachtige tot krachtige wind uit veranderlijke richting.
Op dag 10 was het somber, grijs en soms miezerig weer.
Er stond een matige wind uit west tot zuidwest.
De temperatuur schommelde rond de 15 graden.
Dat is hoog voor deze tijd maar wat zon zou ook welkom geweest zijn.
De avond en in de nacht naar dag 11 vielen er korte maar stevige regenbuien.
Daarbij bleef de temperatuur hoog, tot in de dubbele cijfers.
Overdag bleef het bewolkt maar wel droog.
De matige wind uit zuid tot zuidwest voerde opnieuw vrij zachte lucht aan.
De maximumtemperatuur liep daardoor in Prinsenbeek op tot 13,6 C.
Dat is enkele graden boven normaal voor half november.
Ook op dag 12 hield het zachte november weer aan.
Het was eerst geheel bewolkt, maar in de voormiddag brak de zon door.
Daarna weer tijdelijk bewolking, maar tijdens de middag werd het opnieuw zonnig.
Aan het eind van de middag was de bewolking bijna helemaal verdwenen.
Maar aan het begin van de avond was de bewolking weer terug.
Ondertussen was de temperatuur opgelopen tot 15,2 C.
Rond 07.30 uur van dag 13 viel er een eerste buitje.
Daarna werd het al spoedig zonnig weer bij een matige zuidwesten wind.
Tijdens de middag naderde een storing en konden we genieten van echt herfstweer.
Vanaf 15.30 uur viel er regelmatig regen.
Daarbij nam de windkracht toe en begon de temperatuur belangrijk te zakken.
In de vroege ochtend van dag 14 viel er nog een bui.
Daarna klaarde het op en kregen we de zon al vroeg te zien.
In de loop van de ochtend kwam er steeds meer bewolking en de zon kreeg het erg moeilijk.
Af en toe was de zon als een vaag schijnsel nog te zien.
Vanaf 13.30 uur begon het licht te regenen.
In de loop van de middag nam ook de wind uit zuidwestelijke richting in kracht toe.
De middag temperatuur bleef vandaag steken op 10 graden.
Dit is een normale temperatuur voor half november.
Aan het einde van de middag trok er een regengebied over Prinsenbeek.
De avond en nacht naar dag 15 is er veel regen gevallen.
Wat opviel was dat de temperatuur gedurende de nacht alleen maar op gelopen is.
Er stond een stevige wind met de nodige windvlagen.
Echt herfstweer dus.
Ook tijdens de middaguren viel er geregeld wat regen.
De middag temperatuur kwam uit op 15 graden en dit is vrij hoog voor deze tijd van het jaar.
Het is, op een enkel zonnig moment na, op dag 16 een bewolkte dag geweest.
Het bleef lang droog.
Maar in de loop van de middag viel er vanaf ongeveer 16.00 uur regelmatig lichte regen.
De wind deed het na het na een paar onstuimige dagen wat rustiger aan.
Tussen de dag- en nacht temperatuur was er nauwelijks verschil.
De temperatuur was opnieuw hoog voor half november.
De avond en in de nacht naar dag 17 heeft het langdurig geregend.
Rond 07.30 uur viel de laatste regen.
De temperaturen bleven in de nacht opnieuw opmerkelijk hoog voor de tijd van het jaar.
In de loop van de voormiddag brak zo nu en dan de zon even door.
Er stond een matige tot vrij krachtige zuidwesten wind die zachte Oceaanlucht aanvoerde.
Vanaf 17.00 uur begon het opnieuw licht te regenen.
Na de waarnemingen van 19.00 uur op dag 17 heeft het nog enige tijd licht gemotregend.
Daarna begon de wind aan te trekken en trok in de avond en nacht naar dag 18 een volle storm over ons land.
In Prinsenbeek werd om 23.00 uur een windstoot gemeten van 96,6 km/u.
Dat is zware stormkracht 10 Beaufort.
Overdag deed de wind het rustiger aan en was er veel bewolking maar het bleef droog.
Af en toe was er wat ruimte voor de zon maar echt zonnig werd het vandaag niet.
Nog steeds waren de temperaturen voor half november enkele graden boven normaal.
Dag 19 is een bewolkte dag geweest.
Vanaf ongeveer 13.00 uur begon het uit een overtrekkend regengebied te regenen.
Pas tegen 19.00 uur werd het droog en toen was er in Prinsenbeek in totaal 15,4 mm neerslag gevallen.
Er stond eerst nog een vrij krachtige wind, maar die nam in de loop van de middag af.
Opnieuw waren zowel de dag- als de nachttemperatuur aan de hoge kant voor deze tijd van het jaar.
Op dag 20 was er vrij veel bewolking en er stond een zwakke westenwind.
Na wat opklaringen aan het eind van de middag viel er rond 17.00 uur nog een bui.
Voor het eerst na 17 oktober bleef de temperatuur onder de 10 graden.
Het werd vandaag 8,6 C en dat is sinds lange tijd normaal voor deze tijd van het jaar.
Deze ochtend van dag 21 zag er veelbelovend uit.
De zon probeerde al vroeg tussen de bewolking door te komen en gaf enkele knipoogjes.
Maar de bewolking kreeg de overhand en rond 08.00 uur viel er weer een buitje.
Daarna probeerde de zon het weer maar zonder veel succes.
Rond 10.00 uur viel er een stevige bui waarna de temperatuur tot 2,1 C daalde.
Na 12.00 uur waren er meer opklaringen en toen kreeg de zon meer ruimte om de boel op te fleuren.
Maar er viel ook nog een buitje.
Met een matige wind uit zuidwestelijke richting en de waterkoude temperatuur was het erg wennen.
In de nacht naar dag 22 waren er brede opklaringen.
Daardoor waren de maan en sterren helder te zien, maar ook de temperatuur daalde tot 1,2 C.
In de vroege ochtend vielen er nog enkele buitjes met winterse neerslag in de vorm van korrelsneeuw.
Er lag ijs op de platte daken en er moesten autoruiten gekrabd worden.
Overdag was het meest bewolkt maar er waren ook enkele opklaringen.
Tijdens deze opklaringen probeerde de zon nog wat aan de lage temperatuur te doen.
Maar er waren ook enkele kleine buitjes.
Met een zwakke tot matige westen wind liep de temperatuur niet verder op dan een magere 4,7 C.
Aan het einde van de middag viel er tijdens een bui natte sneeuw.
In de heldere en windstille nacht naar dag 23 ging de temperatuur flink onderuit.
Voor het eerst sinds 24 maart van dit jaar kwam het tot nachtvorst.
In de vroege ochtenduren lag er ijs op de platte daken en autoruiten.
Overdag was het eerst onbewolkt en nog steeds windstil.
In de loop van de dag kwamen er wolkenvelden opzetten.
De temperatuur liep vandaag op tot 7,4 C.
Dat is enkele graden onder normaal.
Het weer zag er op dag 24 heel anders uit.
In de nacht werd de bewolking steeds dikker en vanaf ongeveer 7.30 uur begon het voor lange tijd te regenen.
Tijdens de middag was er een korte droge periode maar daarna begon het opnieuw licht te regenen.
Bij dat alles stond er vandaag een waterkoude wind uit zuidwestelijke richtingen.
De temperatuur bleef met 4,4 C enkele graden onder normaal.
Na de waarnemingen van 19.00 uur van dag 24 vielen er nog regelmatig buien.
Daarbij begon de temperatuur enkele graden op te lopen.
Op dag 25 was het wisselend bewolkt met enkele opklaringen en aan de regelmatig buien.
De temperatuur was aan de lage kant voor eind november.
Na de waarnemingen van dag 25 zijn er nog regelmatig buitjes gevallen.
Daarna klaarde het op en de temperatuur zakte tot 1,8 C.
Op dag 26 was het fraai zonnig weer.
Af en toe dreven er wat wolkenveldjes over maar daar had de zon geen last van.
De wind kwam vandaag uit west tot noordwest en was amper voelbaar.
In Prinsenbeek liep de temperatuur op tot de normale waarde van 9,6 C.
In de nacht naar dag 27 kwam er bewolking opzetten.
Ook was er in de vroege ochtend nevel maar daar hadden we niet veel last van.
Die bewolking bleef overdag hardnekkig een grote rol spelen.
De zwakke wind kwam uit zuidelijke richting.
Vanaf ongeveer 15.30 uur begon het licht te regenen.
Bij gebrek aan zon was de temperatuur overdag niet hoger dan 6,1 C.
Dat is enkele graden onder normaal voor eind november.
In de nacht naar dag 28 zijn er verschillende buitjes gevallen.
De dag begon met een licht bewolkte hemel.
Vroeg in de ochtend verdween de bewolking.
Na het middaguur kwam er meer en meer bewolking.
Daar had de zon last van.
Uiteindelijk moest de zon het opgeven en was het geheel bewolkt.
Om 16.40 uur begon de eerste regen uit deze bewolking te vallen.
De temperatuur liep vandaag op tot een normale waarde van 8,4 C.
Maar door de matige tot vrij krachtige wind uit het westen voelde het waterkoud aan.
In de nacht naar dag 29 zijn er verschillende buitjes gevallen.
De dag begon met een geheel bewolkte hemel.
Wat op viel was dat de temperatuur gedurende de nacht alleen maar opgelopen was.
Ook de wind was in kracht afgenomen.
Rond 11.30 uur begon het te regenen en om 13.30 uur werd het droog.
In de middag was het -op een klein buitje na- droog maar er stond veel wind.
De zon hebben we vandaag niet gezien maar de temperatuur liep toch op tot 12,4 C.
Er waren ook windvlagen tot 64,4 Km/h.
s Avonds waren er nog winstoten tot 64,4 km/uur en vielen er nog een paar pittige buien.
In de nacht naar dag 30 nam de wind in kracht af en was in de ochtend nog zwak uit het zuiden.
Vanuit het zuidwesten naderde een groot regengebied en daaruit begon het in de loop van de morgen licht te regenen.
Daarbij nam ook de wind weer toe en het werd deze laatste dag van de klimatologische herfst een compleet verregende dag.
In Prinsenbeek werd om 19.00 uur 24,2 mm neerslag afgetapt.
De temperatuur was met 10,6 C erg zacht voor eind november.


Hieronder een staatje met nog wat cijfers en feiten.

Gemiddelde maand temperatuur :

10

,

0

oC

Maximale temperatuur :

18

,

oC

Minimale temperatuur : -1 ,

9

oC

Minimale  gras temperatuur : -1 ,

1

oC

Gemiddelde  Maximale temperatuur : 12 ,

7

oC

Gemiddelde  Minimale temperatuur : 7 ,

3

oC

Gemiddelde  Gras temperatuur : 6

7

oC

Totale hoeveelheid neerslag : 140 ,

4

mm

Totale hoeveelheid zon :

55

:

38

uur

Maximale windsterkte : 96

6

Km/h

Gemiddelde windsterkte : 9 ,

00

Km/h

Gemiddelde windrichting : ZW
Gemiddelde luchtdruk :

1014

,

2

hPa

Gemiddelde luchtvochtigheid :

89

,

1

%

Aantal dagen regen :

25

Aantal dagen mist :

1

Aantal dagen onweer :

0

Aantal dagen hagel :

0

Aantal dagen sneeuw :

1

Aantal dagen ijzel :

0

 

 December 2015 was zeer zacht, winderig en aan de droge kant.

Op dag 1 is de klimatologische winter begonnen.
Aan het weer was dat niet te merken.
Het herfstachtige weer ging ook vandaag gewoon door.
De avond en in de nacht naar dag 1 viel er nog geregeld lichte regen.
Maar ook overdag bleef het lang regenachtig en grijs weer.
In de loop van de middag werd het eindelijk droog
De wind was matig uit het zuidwesten tot westen.
De temperatuur liep tijdens de middaguren op naar 12,5 C.
Dat is ruim boven het langjarige gemiddelde voor begin december.
In de nacht naar dag 2 zakte de temperatuur tot ongeveer 10 graden.
Daar kwamen overdag nog enkele graden bij.
Na 8 dagen met neerslag hadden we vandaag weer eens een droge dag.
Tijdens de ochtenduren brak vanaf 11.00 uur de zon soms even door.
Tijdens de middag dreven wolkenvelden over waar de zon moeite mee had.
De zuid tot zuidwesten wind was zwak tot matig.
Op dag 3 was het wisselend bewolkt en er waren zonnige perioden.
De zuidenwind voerde vrij zachte lucht aan.
In combinatie met de zon liep hierdoor de temperatuur op tot 12,2 C.
In de nacht en vroege ochtend naar dag 4 passeerde een koufront met regen.
Na de passage ruimde de zwakke wind naar west tot noordwest.
Daarmee werd zuivere en iets koelere lucht aangevoerd.
De zon kreeg weer de gelegenheid om er een fraaie dag van te maken.
En dat gebeurde ook, de hele dag stond de zon aan een strakblauwe lucht.
De temperatuur liep overdag op tot 11,2 C en dat is ruim boven normaal voor deze tijd.
In de nacht naar dag 6 is de temperatuur niet verder gedaald dan 6,7 graden.
Vroeg in de ochtend kwam er vanuit het westen bewolking opzetten.
Daarna had de zon het heel moeilijk.
Rond 12.30 uur hebben we nog een knipoogje gehad.
Door de matige en soms krachtige zuidwesten wind voelde het waterkoud aan.
Dag 6 stond in het teken van bewolking.
In de voormiddag waren er nog enkele zonnige momenten.
Er stond een harde wind uit zuid tot zuidwestelijke richting.
Daarmee werd warme lucht aangevoerd zodat de temperatuur vandaag opliep tot 12,1 graden.
In de vroege ochtend van dag 7 viel er wat lichte regen.
Overdag was het eerst bewolkt maar al snel begon het iets op te klaren.
Vooral na het middaguur werd het een mooie zonnige middag bij een zwakke zuidoosten wind.
Daarbij liep de temperatuur in Prinsenbeek op tot de ongewone hoogte van 13,4 C.
Normaal is het rond deze tijd van het jaar 7,1 C.
De nacht naar dag 8 was helder.
In de vroege ochtend was prachtige samenstand te zien van de maan, Mars en Jupiter.
Tijdens de ochtenduren was het fraai zonnig weer.
Tegen het middaguur kwam bewolking van een regenzone binnen drijven.
Vanaf ongeveer 14.30 uur begon het te regenen en dat deed het om 19.00 uur nog.
Nog steeds voerde de zuiden wind vrij zachte lucht aan.
Het werd daardoor in Prinsenbeek 12,0 C.
Na de waarnemingen van 19:00 heeft het nog even geregend.
Daarna begon het op te klaren.
Door de hoge luchtdruk volgde op dag 9 een fraaie zonnige dag.
De wind deed het vandaag rustig aan.
De temperatuur bleef iets boven de 10 graden.
Maar met een maximum van 10,3 C was die nog boven normaal.
Tijdens de ochtenduren van dag 10 en een gedeelte van de middag was er ruimte voor de zon.
Later kwamen er wolkenvelden overdrijven.
De temperatuur werd vanmiddag 7,3 C.
Maar door de matige zuid zuidoosten wind voelde het koud aan.
In de nacht naar dag 11 begon het vanaf ongeveer 01.00 uur voor lange tijd licht te regenen.
Pas tijdens de vroege ochtend werd het droog.
Vanaf 11.00 uur viel er opnieuw regelmatig wat lichte regen.
De windrichting lijkt vast geroest te zijn uit zuidelijke richtingen.
De temperatuur blijft daardoor iets boven normaal.
Echt winterweer zit er voorlopig nog niet in.
In de nacht naar dag 12 viel er nog wat lichte regen.
Deze zaterdag begon met veel bewolking.
Maar af en toe vielen er gaten in de bewolking waar de zon gelijk gebruik van maakte.
In de loop van de ochtend trok de hemel helemaal dicht.
Vanaf 14.15 uur begon er lichte regen te vallen.
Veel neerslag is het niet geworden.
Door de wind voelde het waterkoud aan.
Op de avond naar dag 13 trok de wind flink aan en de temperatuur bleef vrij hoog.
Tegen 02.00 uur begon het te regenen en de temperatuur begon echt te dalen.
Ook de wind nam ik kracht af.
De dag begon geheel bewolkt en vrijwel windstil en lichte regen.
Heel de dag bleef het bewolkt en viel er lichte regen of motregen.
Maar grote hoeveelheden neerslag werden het niet.
Op dag 14 was het eerst zwaar bewolkt maar later brak ook even de zon door.
Tijdens de middaguren trok alles weer dicht en was er geen zon meer te zien.
De temperatuur was met een maximum van 8,9 C ongeveer normaal voor half december.
Door de zwakke zuidenwind voelde het iets frisser aan.
Op de avond naar dag 15 werd het vrij helder maar daar was deze morgen niet veel meer van over.
Er was toe vrij veel bewolking maar toch zag de zon kans om ook wat ruimte op te eisen.
In de loop van de dag werd de bewolking steeds dikker en was de zon de grote verliezer.
De wind deed het rustig aan.
Het werd overdag 9,3 C en dat is enkele graden boven normaal.
In de loop van avond begon het licht te regenen.
Daarbij begon ook de temperatuur op te lopen.
Op dag 16 was er ook nog langdurig lichte regen en motregen.
Het bleef heel de dag grijs en druilerig weer.
Door de wind uit zuidelijke richtingen werd zachte lucht aangevoerd.
Daardoor liep de temperatuur in Prinsenbeek op tot 12,5 C.
Normaal voor deze tijd van het jaar is 6,7 graden.
Op dag 17 was er ruimte voor de zon en de aanvoer van zachte lucht ging gewoon door.
Daardoor liep de temperatuur op tot 15,5 C en voelde het wat lenteachtig aan.
Dat is natuurlijk uitzonderlijk hoog voor half december.
Normaal mogen we bijna 7 graden verwachten.
In de nacht naar dag 18 schommelde de temperatuur rond de 13 graden.
In de nacht en vroegen ochtend viel er nog wat lichte motregen.
Pas tegen het ochtendgloren zakte de temperatuur iets.
De zon kregen we vandaag niet te zien.
Er stond een zwakke wind uit zuidelijke richtingen.
Daardoor ging de aanvoer van zachte lucht onverminderd door.
De temperatuur was zowel in de nacht als overdag ongeveer 5 graden boven normaal.
In de nacht naar dag 19 schommelde de temperatuur rond de 11 graden.
De dag is alweer grijs begonnen.
Uit de aanwezige bewolking viel af en toe wat lichte regen of motregen.
In de loop van de middag werd de bewolking wat dunner en er waren enkele opklaringen.
Maar het was toen al te laat voor de zon om nog iets te veranderen aan het weerbeeld.
Er stond een matige wind uit zuidelijke richting die de maximale temperatuur naar 13,6 C bracht.
Dit is nog steeds veel te hoog voor deze tijd van het jaar.
In de nacht naar dag 20 hebben we een warme nacht gehad met een minimale temperatuur van 10,0 C.
De dag begon zwaar bewolkt en de zon probeerde het wel maar had het moeilijk.
Rond het middaguur werd de bewolking wat dunner en kreeg de zon iets meer de ruimte.
Al bleef het vaak een gedimd schijnsel.
Aan het einde van de middag werd de bewolking zo dik dat er lichte regen ging vallen.
De avond en nacht naar dag 21 viel er nog regelmatig lichte regen en motregen.
Daarna volgde een dag met een wisselende bewolking maar er was ook ruimte voor de zon.
De zwakke zuidenwind nam in de loop van de dag toe en voelde waterkoud aan.
In de loop van de middag begon het uit een overtrekkend neerslaggebied tijdelijk te regenen.
Met de wind en de hoge temperaturen erbij leek het echt herfstweer.
Op dag 22 is om 05.48 uur de astronomische winter begonnen.
Maar voorlopig kan de sneeuwschuiver en het strooizout binnen blijven.
Er stond veel wind uit het zuidwesten en die voerde opnieuw zachte lucht aan.
Zowel in de nacht als overdag konden we dubbele cijfers noteren.
Het was overdag wisselend bewolkt en de zon kreeg geen enkele kans.
In de nacht naar dag 23 was er veel bewolking en viel er wat regen.
De dag begon dan ook met veel bewolking.
Tijdens het vorderen van de uren begon het op te klaren en daarna werd het een fraaie zonnige dag.
De zuidelijke wind was eerst nog vrij krachtig maar nam tijdens de middag in kracht af.
De temperaturen waren ook vandaag veel te hoog voor de tijd van het jaar.
Op de avond naar dag 24 klaarde het op en ging de temperatuur onderuit.
In de nacht kwam er bewolking en in de voormiddag viel er even een buitje.
Daarna was het wisselend bewolkt met zon.
De temperatuur steeg in Prinsenbeek naar 13,4C
Dat is zomaar 7 graden boven normaal voor eind december.
Dag 25 begon zwaar bewolkt.
Al snel trok de hemel helemaal dicht.
Daarna viel er af en toe lichte regen.
Dit zou de hele dag zo blijven.
Door dit sombere weerbeeld was het kerstgevoel ver te zoeken.
Ook op dag 26 overheerste de bewolking.
Maar er waren ook perioden dat de bewolking dunner was.
De zon probeerde om er door heen te branden.
Dit lukte niet en het bleef een gedempt schijnsel.
Na 11.00 uur werd de bewolking wat dunner.
De zon maakte daar meteen gebruik van om de boel op te fleuren.
Met een matige wind uit zuidwestelijke richting liep vandaag de temperatuur op tot 14,4 C.
Dit is voor Prinsenbeek de warmste kerst sinds de metingen begonnen is 1984.
Na een rustige nacht met een minimale temperatuur van 9,5 C begon dag 27 licht bewolkt.
In de loop van de ochtend kwam er steeds meer bewolking waardoor de zon het moeilijk kreeg.
Na het middaguur werd de bewolking zo dik dat de zon het moest opgeven.
De hele middag was het grijs en somber.
Omdat het opklaarde was er in de nacht naar dag 28 een flinke temperatuur daling.
Overdag was het vrijwel onbewolkt.
De zwakke tot matige wind kwam uit het zuiden tot zuidoosten.
Het werd in Prinsenbeek 11,6 C.
Uit de zon voelde de wind waterkoud aan.
Het weer op dag 29 was vlees noch vis.
Er dreven wolkenvelden over en in de voormiddag viel er nog een buitje.
Tijdens de middag prikte de zon even door de bewolking.
Wind was er vandaag nauwelijks en de temperatuur liep weer eens op tot in de dubbele cijfers.
Een frisse nacht naar dag 30 werd gevolgd door een fraaie zonnige dag.
Het was eerst onbewolkt maar in de loop van de dag dreven ook wat wolkenveldjes over.
De wind uit zuidelijke richtingen was zwak tot matig.
De temperatuur liep in Prinsenbeek op tot 10,3 C.
Maar door de wind voelde het wat frisjes aan.
In de nacht naar dag 31 heeft het uit een overtrekkende storing tijdelijk geregend.
Daarna volgde een zonnige dag met een zwakke zuidenwind.
Ook vandaag was er van vorst geen sprake zodat deze december maand zonder vorst verliep.
Normaal mogen we in december 8 9 dagen met vorst verwachten.
Vandaag namen we met een maximum van 10,7 C afscheid van 2015.


Hieronder een staatje met nog wat cijfers en feiten.

Gemiddelde maand temperatuur :

9

,

7

oC

Maximale temperatuur :

15

,

oC

Minimale temperatuur : 3 ,

3

oC

Minimale  gras temperatuur : 2 ,

8

oC

Gemiddelde  Maximale temperatuur : 11 ,

8

oC

Gemiddelde  Minimale temperatuur : 7 ,

7

oC

Gemiddelde  Gras temperatuur : 6

8

oC

Totale hoeveelheid neerslag : 57 ,

2

mm

Totale hoeveelheid zon :

53

:

30

uur

Maximale windsterkte : 61

2

Km/h

Gemiddelde windsterkte : 9 ,

0

Km/h

Gemiddelde windrichting : ZW
Gemiddelde luchtdruk :

1021

,

3

hPa

Gemiddelde luchtvochtigheid :

86

,

1

%

Aantal dagen regen :

22

Aantal dagen mist :

0

Aantal dagen onweer :

0

Aantal dagen hagel :

0

Aantal dagen sneeuw :

0

Aantal dagen ijzel :

0

 E-mail: Meteo Prinsenbeek (weer-prinsenbeek@planet.nl)