Barometer en weer

De meeste barometers, instrumenten waarmee de luchtdruk wordt gemeten,
hebben aanduidingen als "mooi, bestendig, veranderlijk, regen en storm".
Het weer kan echter heel anders zijn dan de barometer aanwijst.
Die vermeldingen dateren uit vorige eeuwen.
Toe was er nog weinig bekend was over het verband tussen het weer en de luchtdruk.
Een hoge druk van 1030 of 1040 hectoPascal (hPa) betekent niet altijd zonnig weer.
Het kan dan ook mistig zijn of regenen.
Meestal blijft de neerslag bij een hoge luchtdruk beperkt tot hooguit enkele millimeters.
Maar er zijn situaties voorgekomen dat er bij een luchtdruk van 1030 hPa uit een lokale bui 10 tot 15 millimeter viel.

Omgekeerd kan het in een lagedrukgebied zonnig, droog en rustig weer zijn.
Het hangt er vooral vanaf waar het centrum van het drukgebied ten opzichte van het land ligt.
Afhankelijk daarvan kunnen we in vochtige lucht met bewolking of mist terechtkomen.
Of we krijgen juist te maken krijgen met droge lucht en zonnig weer.
De kracht van de wind in een bepaald gebied wordt bepaald door de verschillen in luchtdruk.
Als die verschillen over een grote afstand klein zijn zal het weinig waaien.
Het maakt dan  niet uit of de luchtdruk in dat gebied hoog of laag is.

Toch is de kans op neerslag bij een lage luchtdruk in het algemeen groter is dan bij hoge druk.
Uit vergelijkingen van dagelijkse aflezingen van de barometer en het weer,
blijkt de kans op neerslag bij een lage luchtdruk van 990 hPa 80% te zijn.
Dat betekent dat er in acht van de tien gevallen regen of sneeuw valt.
Bij een stand van 1000 hPa is de neerslagkans 70%, bij 1010 hPa 40%, bij 1020 hPa 20%.
Bij een hoge druk van 1030 hPa slechts 10%.

Snelle veranderingen van druk gaan meestal vergezeld van veel wind of zijn de voorbode van een storm.
Als de stand van de barometer snel oploopt of daalt betekent dat meestal dat het weer gaat veranderen.
Uit onderzoek naar het verband tussen de barometerstand en het weer blijkt dat in 80% van de gevallen
een stijgende luchtdruk tot een weersverbetering leidt en een dalende luchtdruk tot slechter weer.