Windhoos

Vooral in de zomerperiode gaan onweersbuien soms vergezeld van windhozen. 
Een windhoos is een wervelwind (een snel draaiende kolom lucht) 
die vaak als een trechtervormige slurf onder een onweerswolk zichtbaar is. 
De hoos trekt met de bui mee en laat door wind en grote luchtdrukverschillen een spoor van vernielingen achter. 
Soms bevat de windhoos objecten die tijdens de tocht over het aardoppervlak zijn opgezogen. 
De zichtbare slurf bestaat net als een wolk uit waterdruppeltjes. 
De windsnelheden bij een windhoos kunnen zeer lokaal oplopen tot enkele honderden kilometers per uur 
en de passage van een hoos gaat gepaard met een enorm lawaai.

De kans dat een gebied in ons land wordt getroffen door een zware windhoos, 
ook wel tornado genoemd, is echter maar heel klein. 
Zware windhozen, die grote schade aanrichten zijn in ons land heel zeldzaam en het gebied waarin ze optreden 
is meestal niet groter dan een smalle baan van twee tot enige tientallen kilometers lengte en enkele honderden meters breedte.

De ergste windhozen van de laatste tientallen jaren in Nederland met dodelijke slachtoffers traden op
bij Chaam en Tricht (1967), Ameland (1972), Moerdijk (1981) en Ameland (1992).
Gemiddeld enkele malen per jaar veroorzaken minder zware windhozen zeer plaatselijk een enorme ravage.
Vaak worden zware windstoten, die ook veel schade aanrichten, aangezien voor windhozen.
Of werkelijk sprake is geweest van een hoos kan in de regel pas achteraf worden vastgesteld
aan de hand van verslagen van ooggetuigen en de aard van de schade.

Windhozen zijn vrijwel niet te voorspellen, maar wel kunnen ze alleen optreden bij bepaalde weersomstandigheden.
De verschillen in temperatuur en vochtigheid tussen de lucht aan het aardoppervlak
en op grote hoogte in de atmosfeer moeten heel groot zijn.
Bovendien moet op zo'n 10 kilometer hoogte een zeer sterke wind staan (straalstroom).
Dan ontstaan de enorme buienwolken die hozen kunnen bevatten.
In de nazomer en het najaar ontstaan de meeste buien boven de relatief warme zee of het IJsselmeer.
Hozen die bij buien boven water optreden en het land niet bereiken worden waterhozen genoemd.